Od 1 stycznia 2013 r. wejdzie w życie ważna dla instytucji kultury zmiana w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: updof) została ogłoszona w Dz. U. z 20 listopada 2012 r. pod poz. 1278.

Nowelizacja updof wprowadza m.in. zmiany w zakresie stosowania podwyższonych do 50% kosztów uzyskania przychodów przez twórców i artystów wykonawców.

W przypadku instytucji kultury, które są płatnikami tego podatku istotne znaczenie ma ograniczenie stosowania kosztów uzyskania przychodów do należności wypłacanych twórcom i artystom wykonawcom. Według nowych przepisów, w roku podatkowym łączne koszty uzyskania przychodów w wysokości 50% nie mogą przekroczyć 1/2 kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej. Oznacza to, że podwyższone do 50% koszty nie będą mogły przekroczyć sumy 42 764 zł w jednym roku (85 528 zł : 2). Po przekroczeniu tej kwoty trzeba będzie potrącać koszty uzyskania przychodów według stawki 20%, czyli jak od każdej innej umowy zlecenia lub o dzieło.

Co to oznacza dla instytucji jako płatnika podatku dochodowego od dochodów uzyskiwanych przez twórców i artystów? Więcej informacji w grudniowym numerze Poradnika Instytucji Kultury.