Do 7 września br. potrwają zapisy na szkolenie Pracuj w Kulturze „Jak zaistnieć w sektorze kultury — samozatrudnienie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej” realizowane w ramach programu Kadra Kultury. Zajęcia odbędą się 23 września 2016 w godz. od 10:00 do 17:00 w siedzibie Narodowego Centrum Kultury przy ul. Płockiej 13 w Warszawie. Warsztaty są bezpłatne.

Nadrzędnym celem szkolenie jest przygotowanie uczestników do założenia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej w sektorze kultury.

W czasie szkolenia uczestniczy dowiedzą się, jak zarejestrować swoją firmy w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zapoznają się z wyborem optymalnej formy opodatkowania, a także jak poszukiwać możliwości pozyskania grantów i dotacji dla firm. Osoby biorące udział w warsztatach zapoznają się także z narzędziami marketingowymi i elementami zarządzania strategicznego, które są bardzo istotne w planowaniu działań w firmie.

Szkolenie będzie miało formę m.in. wykładu, dyskusji, ćwiczeń oraz studium przypadku.

Formularz zgłoszeniowy będzie dostępny na stronie Narodowego Centrum Kultury od 29 sierpnia br. O wynikach rekrutacji aplikujący zostaną poinformowani drogą mailową 8 września br.