Pytanie

Jak zaksięgować wynagrodzenie autorskie płatne do ZAiKS w samorządowej instytucji kultury?

Opłatę na rzecz ZAiKS ujmuje się na koncie zespołu 4.

Wyjaśnienie

W księgach rachunkowych instytucja kultury ujmuje wszystkie osiągnięte, przypadające na jej rzecz przychody i obciążające ją koszty związane z tymi przychodami dotyczące danego roku obrotowego, niezależnie od terminu ich zapłaty.

Opłata na rzecz stowarzyszenia autorów ZAiKS dla celów księgowych stanowi koszt działalności operacyjnej (art. 6 Ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości).

A zatem w księgach rachunkowych wynagrodzenie autorskie płatne na rzecz ZAiKS ujmuje się zapisem:

  • Wn 403 „Podatki i opłaty”,
  • Wn 221 „VAT naliczony”,
  • Ma 200 „Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami” (analitycznie: „Rozrachunki z ZAiKS”) lub 240 „Pozostałe rozrachunki” (analitycznie: „Rozrachunki z ZAiKS”).

Podstawa prawna

Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz.U. z 1 lutego 2021 r. poz. 217; ost. zm. Dz.U. z 30 listopada 2020 r. poz. 2123)