Tylko do 15 marca br. można zgłaszać kandydatów do II edycji Poznańskiej Nagrody Literackiej, której inicjatorami są Uniwersytet Adama Mickiewicza oraz Miasto Poznań. Kandydatów do nagrody mogą zgłaszać instytucje kultury, środowiska naukowe, wydawnictwa, władze samorządowe i organizacje pozarządowe oraz media, które objęły swym patronatem ową nagrodę. Na laureatów konkursu czeka łącznie 100 000 zł.

Poznańska Nagroda Literacka została powołana na początku 2015 r. To wyróżnienie ufundowali Prezydent Miasta Poznania Jacek Jaśkowiak oraz Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza prof. Bronisław Marciniak.

Ta poznańska inicjatywa przyznawana jest w dwóch kategoriach. W pierwszej z nich za wybitne zasługi dla polskiej literatury i kultury przyznana zostanie Nagroda im. Adama Mickiewicza w wysokości 60 000 zł. Jej laureata poznamy 20 kwietnia br. Wtedy też podane zostaną do publicznej wiadomości nazwiska pisarzy, nominowanych do tegorocznej Nagrody-Stypendium im. Stanisława Barańczaka. Zwycięzcę drugiej kategorii, który nie ukończył 35. roku życia, a ma w swoim dorobku znaczący i innowacyjny wkład w dziedzinie literatury, humanistyki, popularyzacji kultury literackiej, poznamy podczas uroczystej gali, która odbędzie się 5 maja 2016 r. na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Na laureata tej kategorii czeka nagroda w wysokości 40 000 zł.

W ubiegłorocznej edycji laureatami Poznańskiej Nagrody Literackiej zostali prozaik i tłumacz Zbigniew Kruszyński oraz poetka i ilustratorka Kira Pietrek.

Aby wziąć udział w konkursie, należy przesłać formularz zgłoszeniowy, który powinien zawierać dane personalne kandydata, opis jego dokonań twórczych oraz książki jego autorstwa wydane w ciągu trzech lat poprzedzających rok przyznania Nagrody, na adres:

Centrum Kultury Zamek
Zespół ds. Literatury
ul. Św. Marcin 80/82
61-809 Poznań