23 kwietnia br., w Światowym Dniu Książki i Praw Autorskich, poznamy laureata nowo powołanej nagrody Lew Hieronima. Pomysłodawcą nagrody jest Stowarzyszenie Tłumaczy Literatury. Wyróżnienie zostanie wręczone po raz pierwszy podczas VII Warszawskich Targów Książki, które odbędą się w dniach 19-22 maja 2016 r. Nagrodzony wydawca otrzyma statuetkę autorstwa Beaty Zwolańskiej-Hołod oraz dyplom.

Lew Hieronima to nagroda dla wydawnictwa przyjaznego tłumaczom literackim. Nagroda ma charakter honorowy i jej nazwa nawiązuje do legendy o patronie tłumaczy św. Hieronimie i lwie, który mu towarzyszył.

Nagroda ma propagować dobre praktyki w branży wydawniczej i docenić wydawców, którzy cechują się w pracy wysokimi standardami, szanują prawo autorskie i tworzą partnerskie relacje ze swoimi współpracownikami. Jury w swojej ocenie weźmie pod uwagę również poziom opracowania publikacji, dobrą komunikację, otwartość na negocjacje oraz wywiązywanie się z umów.

Nagroda będzie przyznawana rokrocznie na podstawie ankiety przeprowadzonej wśród członków STL. Ponadto tłumacze będą mieli prawo oceniać wydawców, którzy opublikowali ich przekłady w roku poprzedzającym daną edycję nagrody.

Szczegóły dotyczące I edycji inicjatywy znajdują się na stronie Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury.