26 i 27 września br. w ponad 300 placówkach w całej Polsce odbędzie się III edycja akcji „60+kultura”. W tym roku hasłem przewodnim kampanii jest „Pierwszy weekend jesieni, weekendem seniora z kulturą”. Dzięki tego typu inicjatywom osoby starsze mają okazję m.in. bezpłatnie skorzystać z bogatej oferty kin, teatrów, oper, filharmonii, muzeów, galerii i domów kultury. Projekt realizowany jest w ramach programu Kultura Dostępna z inicjatywy Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Małgorzaty Omilanowskiej.

Kampania „60+Kultura” adresowana jest do osób powyżej 60. roku życia. Jej nadrzędnym celem jest zachęcenie osób starszych do aktywnego uczestniczenia w życiu kulturalnym. Inicjatywa ma również na celu, niwelowanie kompetencyjnych i finansowych barier w dostępie do kultury.

Po raz pierwszy weekend seniora został zrealizowany w 2011 r. Wzięło w nim udział ponad 100 placówek z całej Polski. Z roku na rok akcja cieszy się coraz większym powodzeniem. W 2012 r. przyłączyło się do niej już ponad 200 ośrodków.

W tym roku oferty placówek uczestniczących w weekendzie seniora są bardzo różne. Od darmowych lub zniżkowych biletów wstępu, przez specjalnie zorganizowane spotkania, wykłady i warsztaty, po wycieczki z przewodnikami.

Wykaz instytucji, które przystąpiły do tegorocznej edycji akcji, jest dostępny na stronie internetowej MKiDN. Informacje będzie można również znaleźć na stronach internetowych poszczególnych placówek oraz na portalu Kultura Dostępna.