Do 15 lipca br. trwa nabór zgłoszeń do ósmej edycji Nagrody Historycznej im. Kazimierza Moczarskiego, którego organizatorami są Fundacja jego imienia oraz Narodowe Centrum Kultury. Inicjatywa finansowana jest ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Laureat konkursu otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 50 000 zł.

Nadrzędnym celem konkursu jest popularyzacja książek historycznych oraz promocja patrona inicjatywy jako autora m.in. Rozmów z katem.

Do konkursu można zgłaszać m.in. autorskie prace historyczne, dzienniki i pamiętniki oraz edycje źródłowe, które ukazały się w Polsce w 2015 r., i które dotyczą zakresu tematycznego historii Polski od odzyskania niepodległości w 1918 r. do współczesności.

Zwycięzca Nagrody im. Kazimierza Moczarskiego zostanie wyłoniony w dwóch etapach. W pierwszym zostanie wybranych dziesięć książek. A następnie z tej dziesiątki zostanie wyłoniony laureat ósmej edycji konkursu. Uroczystość wręczenia nagrody odbędzie się w listopadzie br.

Aby wziąć udział w inicjatywie, należy nadesłać trzy egzemplarze zgłaszanego tytułu na adres:

Juliusz Kurkiewicz
Gazeta Wyborcza
ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa
z dopiskiem Nagroda historyczna.