Do 16 listopada br. trwa nabór wniosków w programie dotacyjnym „Ojczysty — dodaj do ulubionych”, którego organizatorem jest Narodowe Centrum Kultury. Nabór wniosków odbywa się przez internetowy system EBOI. Maksymalna kwota dofinansowania to 75 000 00 zł.

Nadrzędnym celem programu jest budowanie kompetencji językowych oraz doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem ojczystym poprzez realizację projektów popularyzujących wiedzę o języku.

Udział w programie „Ojczysty — dodaj do ulubionych” mogą wziąć samorządowe instytucje kultury oraz organizację pozarządowe.

W ramach programu można ubiegać się o dofinansowanie:

  • projektów edukacyjno-animacyjnych opartych na interakcji i współdziałaniu m.in. warsztaty, zabawy i gry,
  • projektów popularyzujących wiedzę o języku w tym m.in. wystaw, festiwali, konkursów tematycznych, konferencji, audycji radiowych i telewizyjnych, kampanii i akcje społecznych,
  • stron i portali internetowych promujących język, popularyzujących wiedzę o języku, zawierających treści kształtujące kompetencje językowe i komunikacyjne.

Minimalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 10 000 zł brutto, maksymalna natomiast to 75 000 zł brutto.

Termin rozpoczęcia zadania to 18 stycznia 2016 r. Zakończenie programu zaplanowano natomiast na 15 listopada 2016 r.

Szczegółowe informacji o programie można uzyskać, dzwoniąc pod numer 22 21 00 189 bądź pisząc na adres jsmolinska@nck.pl lub ajermacz@nck.pl.