• Jaką nową ochronę prawną daje wypożyczonym z zagranicy na wystawę czasową w Polsce dziełom sztuki tzw. immunitet muzealny?
  • Kiedy pracownik, który przedstawił dokumenty potwierdzające staż pracy, nabywa prawo do nagrody jubileuszowej?
  • Jak obliczać tzw. prewspółczynnik w VAT?
  • Czy w sprawozdaniu Rb-N należy wykazywać nadpłaty, jakie mają uczestnicy zajęć domu kultury?
  • Czy instytucja kultury powinna płacić organizatorowi czynsz najmu za budynek, w którym organizowane są imprezy kulturalne?
  • Jak ewidencjonować zakup nowości wydawniczych finansowane dotacją z Biblioteki Narodowej?
  • Czy alkohol zakupiony na imprezę karnawałową można wliczyć w koszty uzyskania instytucji kultury?
  • Jak wypłacać ekwiwalenty za używanie własnej odzieży i za pranie tej odzieży dla sprzątaczek oraz dlaczego pracownikom nie należy się herbata oraz ekwiwalent za własne środki higieny jak np. mydło czy ręcznik?
  • Czy dom kultury, który sprzedaje bilety agencji, może wystawić fakturę, na której będzie figurował jako wystawca faktury, a sprzedawcą będzie agencja?
  • Czy do okresu pracy pracownika, od którego zależą uprawnienia pracownicze, wlicza się okres zatrudnienia na podstawie umowy agencyjnej w spółdzielni?
  • Dlaczego obowiązujący w instytucji kultury regulamin ZFŚS powinien określać termin wypłaty dopłaty do wypoczynku pracownika?