Spis treści numeru:

Aktualności

 • Trwa zgłaszanie propozycji na najlepszą polską książkę 2017 r.
 • 1 lutego zaczyna się nabór ofert do Programu Translatorskiego ©POLAND 2018
 • Powstała mobilna biblioteka dla uczniów
 • 12 nowych Pomników Historii
 • Powstanie rejestr dokumentów publicznych

Nowości prawne

 • Jednolite teksty aktów prawnych
 • Sprawozdania sporządzane przez gminy w sprawie podatków lokalnych
 • Zakres informacji wyłączonych z tajemnicy skarbowej
 • Zmiany w Prawie prasowym w zakresie autoryzacji dosłownie cytowanej wypowiedzi
 • Zmiany w ustawach o podatkach dochodowych na 2018 r.
 • Powołanie organu regulacyjnego w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków
 • Ogólnopolska Sieć Edukacyjna
 • Organizacja roku szkolnego w szkołach artystycznych
 • Finansowanie zadań oświatowych
 • Wzory zeznań podatkowych PIT
 • Księgi ewidencyjne dotyczące obrotu zabytkami na terytorium RP

Finanse

 • @ Darowizna nieruchomości
 • @ Dofinansowanie do szkolenia dla głównego księgowego
 • @ Dokumentacja kontroli zarządczej
 • @ Ujęcie w księgach rachunkowych przekazania składników majątku wydzielonej instytucji kultury
 • @ Amortyzacja środka trwałego przekazanego w użytkowanie
 • @ Koszty analizy rynku nie podwyższają wartości środka trwałego
 • @ Kwitariusz jako dowód księgowy
 • @ Darowizna materiałów

Podatki

 • Zmiany w podatkach dochodowych od 2018 r.
 • @ Pozyskiwanie środków na działalność statutową
 • @ Odliczenie VAT przy koncertach odpłatnych i nieodpłatnych
 • @ Wydatkowanie środków własnych pochodzących z darowizny

Zarządzanie

 • 7 postanowień noworocznych, które powinien podjąć każdy kierownik w instytucji kultury
 • To będzie dobry rok! Czyli o planowaniu, czasie i zarządzaniu własnymi celami

Pomysł na… kulturę

 • Polishfreedom
 • Skansenova (skanseny od nowa), czyli…
 • Z tęsknoty za latem…
 • Paca 40
 • Wczuj się!

Prawo/Statut

 • @ Minimalna stawka godzinowa przy umowie z przedsiębiorcą
 • @ Udostępnienie zdjęć z wizerunkami uczestników zajęć a ochrona danych osobowych
 • @ Czasopisma w bibliotece publicznej
 • @ Nagroda roczna dla głównego księgowego

Prawo pracy

 • @ Korzystniejsze postanowienia uchylonego regulaminu wynagradzania
 • @ Prace szczególnie szkodliwe a normy czasu pracy
 • @ Okulary dla pracownika zatrudnionego na pół etatu
 • @ Likwidacja ZFŚS na rzecz świadczenia urlopowego
 • @ Odprawa w związku z odejściem na rentę rodzinną