Spis treści numeru:

Aktualności

 • Trwa nabór do 22. edycji programu Thesaurus Poloniae
 • Nabór zgłoszeń do kolejnej edycji Nagrody im. Wisławy Szymborskiej
 • Kampania dla Wolontariuszy Światowego Dziedzictwa
 • Trwają zgłoszenia kandydatów do Nagrody im. ks. prof. Bolesława Kumora
 • Nagroda Magellana

Nowości prawne

 • Jednolite teksty aktów prawnych
 • Zwrot kosztów dowozu niepełnosprawnych dzieci do szkoły
 • Realizacja Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”
 • Nowe wzory formularzy podatkowych CIT
 • Wykaz urzędowych nazw miejscowości i ich części
 • Program badań statystycznych na 2020 r.

Finanse

 • @ Składanie sprawozdań finansowych po zmianach w pytaniach i odpowiedziach
 • @ Majątek łączonych instytucji
 • @ Dotacja celowa na działalność inną niż kulturalna w rachunku zysków i strat
 • @ Przychód instytucji ze sprzedaży gadżetów gminy
 • @ Wycena muzealiów otrzymanych w drodze darowizny
 • @ Ewidencja nagród przyznanych w konkursie organizowanym przez instytucję kultury

Podatki

 • @ Dodatkowe sankcje za niestosowanie obowiązkowej podzielonej płatności
 • @ Biała lista podatników a podatnik zwolniony
 • @ Dokształcanie pracownika instytucji kultury

Zarządzanie

 • To będzie poukładany rok! Jak doprowadzić do ładu biurko i komputer?
 • Polityka personalna w polskich instytucjach kultury — ewolucja czy rewolucja?

Pomysł na… kulturę

 • Zamiast reklam
 • Wikingowie
 • Żywe murale
 • Cichy Memoriał

Prawo/Statut

 • @ Warunki udzielenia dotacji stowarzyszeniu sportowemu działającemu przy instytucji kultury
 • @ Nie można ograniczać dostępu do regulaminu ZFŚS
 • @ Ponowne powołanie na stanowisko dyrektora instytucji kultury na rok przed uzyskaniem wieku emerytalnego
 • @ Powierzenie obowiązków dyrektora
 • @ Zakup opału w ramach zamówień publicznych

Prawo pracy

 • @ Wysokość świadczenia urlopowego w 2019 r.
 • @ Wolne za godziny nadliczbowe w sobotę i niedzielę
 • @ Zatrudnienie pracownika bez przeprowadzenia naboru
 • @ Norma czasu pracy w umowie o pracę pracownika niepełnoetatowego
 • @ Podstawa obliczenia nagrody jubileuszowej
 • @ Zmiana stanowiska i wynagrodzenia pracownika w okresie ochrony przedemerytalnej