Spis treści numeru:

Aktualności

 • XIV edycja Nagrody Literackiej m.st. Warszawy
 • IX edycja Konkursu Ambasador Nowej Europy
 • Dofinansowanie projektów mobilności artystów i pracowników sektora kultury
 • Ponad 10 000 obiektów w cyfrowym dostępie — ruszyła Polska Biblioteka Muzyczna
 • Jak napisać dobry wniosek grantowy i nie zwariować? — dostępne nagranie z webinarium

Nowości prawne

 • Jednolite teksty aktów prawnych
 • Nowa Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego
 • Ogłoszono nowe limity wpłat na IKE i IKZE na 2021 r.
 • Przedłużenie terminu odprowadzania zaliczek i ryczałtu przez płatników PIT prowadzących m.in. działalność kulturalną
 • Opłata za rozpatrzenie wniosku o wpis na listę firm audytorskich
 • Program badań statystycznych na 2021 r.
 • Zmiany w podatku dochodowym w zakresie opodatkowania spółek
 • Możliwość pracy zdalnej na kwarantannie lub izolacji

Finanse

 • @ Prezentacja w sprawozdaniu finansowym niektórych zdarzeń gospodarczych
 • @ Niskocenne środki trwałe
 • @ Korekta błędnie zaksięgowanych środków trwałych na funduszu instytucji kultury
 • @ Szybkie płatności w Internecie

Podatki

 • @ Zwolnienie podmiotowe w VAT a świadczenie usług podmiotom zagranicznym
 • @ Skutki zwrotu nienależnego wynagrodzenia i korekty deklaracji ZUS przez byłego pracownika
 • @ GTU_12 na niektóre usługi instytucji kultury
 • @ Stawka VAT na zajęcia językowo-artystyczne
 • @ Podwyższone koszty pracownicze przy pracy zdalnej

Zarządzanie

 • Jak nie zginąć w gąszczu zadań, czyli system kanban
 • Planowanie roczne rozwoju instytucji kultury i jej pracowników — co robić, żeby nie poprzestać tylko planie?

Pomysł na… kulturę

 • Galeria na przystankach
 • Interaktywna sztuka!
 • Spojrzeć na świat oczami artysty
 • Melody book

Prawo/Statut

 • @ Pracownicze plany kapitałowe w pytaniach i odpowiedziach
 • @ Zwrot pieniędzy za niezrealizowane bilety do muzeum z powodu COVID-19
 • @ Zawieranie umowy-zlecenia online

Prawo pracy

 • @ Konsekwencje pracownicze połączenia instytucji kultury
 • @ Urlop wypoczynkowy nowego pracownika instytucji — byłego nauczyciela
 • @ Zaległy urlop wypoczynkowy
 • @ Praca na własnej roli
 • @ Zwolnienie od pracy związkowca