Spis treści numeru:

Aktualności

 • Nowe szkolenia NID w ramach Programu AZP+
 • Ojczysty — dodaj do ulubionych. Edycja 2023
 • Międzynarodowy Konkurs Muzyki Polskiej
 • Flisackie tradycje w Ulanowie na liście UNESCO
 • Książeczki dla dzieci w języku ukraińskim

Nowości prawne

 • Jednolite teksty aktów prawnych
 • Zmiany w ustawie o zatorach płatniczych
 • Portal danych
 • Potwierdzanie aktualności nowego oznaczenia i stanu prawnego przy scalaniu gruntów
 • Przedłużenie kadencji organów jednostek samorządu terytorialnego
 • Wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego
 • Nowelizacja ustaw wspierających poprawę warunków mieszkaniowych
 • Korzystanie z e-Urzędu Skarbowego
 • Nowe formularze wniosków o wydanie interpretacji podatkowych
 • Centralny Azyl dla Zwierząt
 • Waloryzacja społecznych świadczeń pieniężnych

Finanse

 • @ Dotacja celowa na modernizację kina
 • @ Fundusz reprezentacyjny w instytucji kultury
 • @ Darowizny pieniężne dla instytucji kultury i termin ich wykorzystania
 • @ Zakup inwestycyjny finansowany z różnych źródeł
 • @ Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów w polityce rachunkowości
 • @ Amortyzacja środka trwałego nigdy wcześniej nieujętego w ewidencji
 • @ Odpis na ZFŚS z dotacji podmiotowej — Tylko online
 • @ Wydatki na przełomie roku finansowane dotacją podmiotową — Tylko online
 • @ Wydatkowanie dodatku energetycznego przez instytucję kultury — Tylko online

Podatki

 • @ Rozliczenie wynagrodzenia za koncert w Hiszpanii
 • @ Licencja na nagranie przedstawienia dla zagranicznego kontrahenta
 • @ Ewidencja na kasie fiskalnej oraz wystawienie faktury VAT
 • @ Wpłaty na PFRON sfinansowane z dotacji podmiotowej
 • @ Zawarcie umowy-zlecenia z artystą a zwolnienie od podatku dochodowego dla osób poniżej 26 lat

Zarządzanie

 • Współdzielenie. Remedium na trudne czasy
 • Jak uzgadniać cele — czy w dynamicznie zmieniającym się świecie warto mieć plany dla zespołu na cały rok?
 • Czy w 2023 r. obniżysz zużycie energii elektrycznej w instytucji kultury o wymagane normy?

Pomysł na… kulturę

 • Współdziałanie
 • Katedra koszmarów
 • Chemia społeczna
 • Solidarność Codziennie
 • Genealogia w muzeum

Prawo/Statut

 • @ Audyt wójta w instytucji kultury
 • @ Umowa o występ z zespołem muzycznym
 • @ Ryczałt za używanie prywatnego pojazdu do celów służbowych dla osób kierujących instytucją kultury
 • @ Dyrektor instytucji kultury na pół etatu
 • @ Wynajem samochodu przez instytucję kultury
 • @ Na jaki okres obowiązuje program działania instytucji kultury?

Prawo pracy

 • @ Nagroda jubileuszowa i odprawa dla kadry zarządzającej
 • @ Zasiłek przedemerytalny z ZUS a odprawa emerytalna
 • @ Zatrudnienie głównego księgowego w instytucji kultury
 • @ Przerwany zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego
 • @ Nagroda jubileuszowa w związku z przejściem na emeryturę
 • @ Dodatek funkcyjny a maksymalna wysokość nagrody rocznej dla głównego księgowego