• Czy dyrektor instytucji kultury może, zgodnie z zawartą pomiędzy nim a organizatorem umową w sprawie warunków organizacyjno-finansowych, otrzymywać dodatkowe wynagrodzenie za zrealizowane przedsięwzięcia, w tym np. za prowadzenie dyrygentury koncertów, nagranie płyty?
 • Czy do przychodów instytucji kultury do limitu 200 000 zł uprawniającego do zwolnienia z VAT wlicza się otrzymane darowizny i odszkodowania?
 • Czy instytucja kultury może amortyzować jednorazowo fabrycznie nowe środki trwałe o wartości do 100 000 zł?
 • Czy po ustaniu powołania byłemu dyrektorowi instytucji, zatrudnionemu na innym stanowisku pracy, należą się dni wolne za przepracowane niedziele i święta w czasie pełnienia swojej funkcji?
 • Czy ośrodek kultury, który nie prowadzi działalności gospodarczej, a jedynie statutową, musi ewidencjonować za pomocą kasy fiskalnej również przychody z tej działalności?
 • Jeśli imprezę sfinansowano z budżetu gminy, to czy komisja rewizyjna może żądać od instytucji dokumentacji z imprezy sprzed trzech czy czterech lat, czy tylko na bieżąco?
 • Czy biblioteka może przekazać kwotę wynagrodzenia za spotkanie autorskie jako darowiznę na rzecz fundacji wskazanej przez autora?
 • Z jakiego okresu obliczyć podstawę wymiaru zasiłku (wynagrodzenia) chorobowego dla pracownika instytucji kultury, któremu kilka miesięcy wcześniej skończyło się powołanie na dyrektora?
 • Czy dzień wolny za pracę w sobotę (przypadającą ostatniego dnia miesiąca) można odebrać w następnym okresie rozliczeniowym?
 • Jak rozliczyć podatkowo koszty używania samochodu osobowego wykorzystywanego w działalności instytucji kultury?
 • Jak ująć w księgach rachunkowych wytworzenie rzeźby sfinansowane z dotacji celowej oraz z darowizny?
 • Jakie dokumenty instytucja powinna przygotować i udostępnić na żądanie biegłego rewidenta?