Spis treści numeru:

Szanowni Państwo, Drodzy Czytelnicy,

z początkiem roku oddajemy w Państwa ręce nową rubrykę Poradnika Instytucji Kultury. Zawiera ona najnowsze orzeczenia sądowe i interpretacje podatkowe ważne z punktu widzenia działalności instytucji kultury oraz rozstrzygnięcia nadzorcze wojewodów dotyczące uchwał organizatorów samorządowych instytucji kultury w ich sprawach.

Przypominamy, że aktualności i nowości prawne — ukazujące się dotychczas na łamach papierowych wydań poradnika — są na bieżąco dostępne online.

Najnowsze orzecznictwo i interpretacje przepisów

 • Statut instytucji kultury do poprawek
 • Usługa organizowania warsztatów przez muzeum nie korzysta ze zwolnienia od VAT
 • Częściowe odliczenie VAT w związku z realizacją projektu przez instytucję kultury

Finanse

 • @ Ingerencja organizatora w część planu finansowego dotyczącego wynagrodzeń pracowników
 • @ Dotacja na określone zadanie w sprawozdaniu finansowym i zeznaniu podatkowym CIT-8
 • @ Rozliczenie dotacji podmiotowej w księgach rachunkowych
 • @ Nierozliczona inwestycja w księgach rachunkowych
 • @ Ujemne fundusze własne
 • @ Zakup towarów na przełomie roku w planie finansowym
 • @ Ewidencja katalogów nabytych do dalszej od sprzedaży
 • @ Niewykorzystana dotacja podmiotowa
 • @ Zakup nagród rzeczowych w programie — Tylko online

Podatki

 • @ Bezpłatne bilety wstępu a prewspółczynnik VAT w najnowszym orzecznictwie i interpretacjach indywidualnych
 • @ Odliczenie VAT od wydatków bezpośrednio związanych z działalnością opodatkowaną VAT
 • @ Kompleksowa organizacja projektu artystycznego a stawka VAT
 • @ Wygrana dla teatru za udział w konkursie

Zarządzanie

 • Rozwój publiczności — Babcia, Dziadek i młodzi w instytucji kultury
 • Zarządzanie ludźmi w instytucji kultury — jakie nowe trendy przynosi 2024 rok, a co jest niezmiennie w modzie?

Pomysł na… kulturę

 • Niekalendarz
 • Muzeum Teatru Polskiego Radia
 • Wystawa Salwadora Dalego… w parku
 • Niebieska Strefa
 • Siatka i książka
 • Muzeum z Klasą

Prawo/Statut

 • @ Działalność odpłatna instytucji kultury
 • @ Powierzenie pełnienia obowiązków dyrektora instytucji kultury tylko wyjątkowo
 • @ Zastępca dyrektora a osoba wyznaczona przez dyrektora do zastępowania go podczas jego nieobecności
 • @ Główny księgowy instytucji kultury jako radny
 • @ Odprawa dla dyrektora zgodnie z regulaminem wynagradzania instytucji kultury
 • @ Opiniowanie zmian w regulaminie organizacyjnym

Prawo pracy

 • @ Zmiana systemu czasu pracy z podstawowego na przerywany
 • @ Zmiana regulaminu pracy dotycząca odzieży roboczej
 • @ Nabycie prawa do urlopu uzupełniającego 31 grudnia
 • @ Dodatek stażowy za część miesiąca
 • @ Potrącenia rat pożyczki z ZFŚS
 • @ Likwidacja stanowiska pracy i nowy zakres obowiązków
 • @ Termin wypłaty wynagrodzenia za pracę
 • @ Dodatkowe świadczenia dla pracowników — konieczne zmiany w regulaminie wynagradzania — Tylko online