Spis treści numeru:

W wydaniu papierowym poszczególne pytania od Czytelników zostały włączone do odpowiednich działów tematycznych. W wydaniu online, z przyczyn technicznych, zachowujemy stary układ treści.

Aktualności

 • Terminy składania wniosków w Programie Kultura przedłużone
 • Nowy nabór wniosków do priorytetu „Biblioteka+ Infrastruktura bibliotek”
 • Dofinansowanie do festiwali
 • Zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi w konsultacjach społecznych
 • Milion złotych na unikatowe archiwum

Nowości prawne

 • Wymagania kwalifikacyjne dla pracowników muzeów
 • Zmiany w ramowych programach nauczania w publicznych szkołach artystycznych
 • Jednolity tekst ustawy o muzeach
 • Działalność innowacyjna i eksperymentalna prowadzona przez publiczne szkoły i placówki artystyczne

Finanse

 • Odpowiedzialność dyrektora i głównego księgowego instytucji kultury za rozliczanie dotacji

Podatki

 • Różnica między remontem i ulepszeniem w instytucjach kultury

Zarządzanie

 • Jak znaleźć, przekonać i zatrzymać sponsora?
 • Staże w instytucjach kultury — jak sprawić, aby przynosiły jak najwięcej korzyści obu stronom?
 • Sztuka jest dla widza, czyli zarządzanie publicznością w instytucji kultury

Pomysł na… kulturę

 • Biblioteka podwórkowa w Gdańsku-Brzeźnie
 • Kompleksowa oferta Miejskiego Klubu „Maczki” w Sosnowcu
 • Przedszkole mediów w Centrum Sztuki WRO
 • Krakowski Katalog Kulturalny

Prawo/Statut

 • Jak uzyskać poręczenie Skarbu Państwa i zaoszczędzić na kosztach ubezpieczenia eksponatów wystawowych?
 • Nowe przepisy dotyczące łączenia bibliotek z innymi instytucjami kultury

Prawo pracy

 • Dlaczego regulaminy wynagradzania w instytucjach kultury wymagają zmiany?
 • Dodatki do wynagrodzenia w instytucji artystycznej
 • Przerwy w czasie pracy w instytucji kultury

Sygnały od Czytelników

 • Finanse: Amortyzacja środków trwałych o wartości powyżej 3500 zł
 • Finanse: Dotacja i środki z Unii na projekt inwestycyjny
 • Finanse: Plan finansowy instytucji kultury
 • Finanse: Rozliczenie dotacji celowej od organizatora
 • Finanse: Nabycie od gminy budynku i prawa wieczystego użytkowania gruntu
 • Podatki: Najem i refaktura za media w domu kultury
 • Prawo/Statut: Zarządzenie dyrektora w sprawie planu finansowego biblioteki
 • Prawo/Statut: Wypłata świadczeń urlopowych dla dyrektora i głównej księgowej w bibliotece publicznej