Spis treści numeru:

Aktualności

 • 15 października mija termin nadsyłania zgłoszeń w prestiżowym konkursie Europa Nostra
 • Zakładka z przeszłości. Historia spomiędzy kart — konkurs dla bibliotek
 • Pomiędzy realnością a światem fikcji. Media i multimedia w muzeum
 • MKiDN z nową stroną internetową dotyczącą digitalizacji zasobów dziedzictwa kultury
 • Strony WWW dla bibliotek. WordPress dla początkujących — gotowy podręcznik do pobrania ze strony internetowej SPB
 • Kino za Rogiem — nowa alternatywa dla małych kin

Nowości prawne

 • Podstawy programowe kształcenia w zawodach artystycznych
 • Zmiana ustawy o rachunkowości — wprowadzenie jednostek mikro
 • Zmiana wykazu bibliotek i organizacji działających na rzecz osób niewidomych
 • Teksty jednolite niektórych ustaw ważnych dla instytucji kultury
 • Błąd poczty nie może pogorszyć sytuacji strony postępowania — ważny wyrok NSA
 • Ustawa o petycjach
 • Zmiany w VAT dotyczące świadczenia usług elektronicznych

Finanse

 • Inwentaryzacja jako część przygotowań do zamknięcia roku w instytucji kultury
 • @ Odsetki karne i inne opłaty a dyscyplina finansów publicznych
 • @ Darowizna w euro na rachunku walutowym muzeum
 • @ Nieprzekazanie pełnej kwoty dotacji podmiotowej
 • @ Ewidencja księgowa pierwszego wyposażenia o wartości do 3500 zł
 • @ Zarządzenie w sprawie kontroli zarządczej obowiązkowe w każdej instytucji kultury

Podatki

 • @ Odliczenie VAT przy nabyciu nieruchomości
 • @ Nieodpłatne świadczenie na rzecz czytelników z tytułu umorzenia opłat za przetrzymywanie książek — jak się bronić w razie sporu z organami skarbowymi?
 • @ Usługi na rzecz czytelników w bibliotece publicznej a VAT i ewidencja księgowa
 • @ Stratę poniesioną w poprzednim roku można odliczać w trakcie roku podatkowego

Zarządzanie

 • Dobre praktyki projektów inwestycyjnych w infrastrukturze sektora kultury
 • Jak otoczenie instytucji kultury wpływa na jej ofertę?

Pomysł na… kulturę

 • Basia w muzeum
 • Wolontariat seniorów
 • Ciekawie spędzić czas
 • Kulturalny bieg na orientację
 • Filmowa reaktywacja

Prawo/Statut

 • Nie instytucja kultury, lecz komitet społeczny złożony z jej pracowników może zorganizować zbiórkę publiczną
 • @ Kiedy instytucja kultury organizuje imprezę masową?
 • @ Prowadzenie fanpage instytucji kultury na portalu społecznościowym a prawa autorskie

Prawo pracy

 • @ Nowy czas pracy osób niepełnosprawnych
 • @ Urlop wypoczynkowy pracownicy domu kultury po urlopie wychowawczym
 • @ Czas pracy w miesiącu ze świętami ustawowo wolnymi od pracy
 • @ Zatrudnienie instruktora w ośrodku kultury
 • @ Ingerencja dyrektora instytucji kultury w zaciąganie pożyczek z Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej
 • @ Korzystanie ze świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych przez emeryta zatrudnionego w bibliotece