Spis treści numeru:

Aktualności

 • Konkurs TRZY/MAM/KSIĄŻKI
 • Do 5 listopada br. można składać wnioski w Regionalnym Konkursie Grantowym
 • Konkurs na opracowanie materiałów edukacyjnych dla szkół w zakresie dziedzictwa kulturowego
 • Ruszył konkurs filmowy Zabytkomania
 • Wolontariat na rzecz dziedzictwa
 • Kanon Miejsc Historycznych otwarty!
 • W Gdańsku powstanie Muzeum Sztuki Współczesnej

Nowości prawne

 • Odpowiednia zmiana wynagrodzenia w zamówieniach publicznych
 • Organizacja powrotu podróżnych z wycieczki w razie niewypłacalności organizatora turystyki
 • Współwłasność lokali w częściach ułamkowych
 • Stypendia na wyjazdy zagraniczne w ramach programu Erasmus+ bez podatku
 • Przepisy dotyczące szkół artystycznych
 • Pomoc na kulturę i ochronę dziedzictwa kulturowego w Programie Infrastruktura i Środowisko 2014–2020
 • Rejestr utraconych dóbr kultury
 • Wykaz samorządowych instytucji kultury
 • Od 1 stycznia 2016 r. przepisy korzystne dla podatników
 • Zmiana przepisów dotyczących umowy o pracę na okres próbny oraz na czas określony
 • Nieodpłatna pomoc prawna i edukacja prawna
 • Administracja podatkowa

Finanse

 • @ Rozliczanie najmu w instytucjach kultury w pytaniach i odpowiedziach
 • @ Obliczanie cen składników używanych do przygotowania napojów w kawiarni prowadzonej przez instytucję kultury
 • @ Zakup biletów do muzeum dla najlepszych czytelników
 • @ Refundacja kosztów projektu w księgach rachunkowych i planie finansowym
 • @ Organizator nie może przekazywać dotacji na pokrycie straty instytucji kultury
 • @ Nota księgowa czy refaktura?

Podatki

 • Uwaga na rozliczenia nabycia sprzętu elektronicznego po 1 lipca 2015 r. w instytucjach kultury
 • @ Koszty autorskie a koszty pracownicze
 • @ Odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia

Zarządzanie

 • Projekt: mural. Jak go wykonać krok po kroku?
 • Co najlepsi szefowie robią inaczej?

Pomysł na… kulturę

 • Zawekowana wystawa
 • Młodzi w działaniu
 • Muzealna ławeczka — na scenie
 • Archeologiczna autostrada
 • Pomysł na… opis

Prawo/Statut

 • Nowe obowiązki Administratora Bezpieczeństwa Informacji w instytucji kultury
 • @ Przekazanie kroniki miasta bibliotece publicznej
 • @ Przejęcie majątku instytucji po przejściu dyrektora na emeryturę
 • @ Odwołanie zastępcy dyrektora

Prawo pracy

 • @ Uprawnienia związkowców
 • @ Zasady wynagradzania osób zarządzających instytucją kultury nie mogą być ujęte w regulaminie wynagradzania
 • @ Wymiar urlopu pracownika artystycznego
 • @ Przerwanie urlopu oznacza brak prawa do świadczenia urlopowego