Spis treści numeru:

Aktualności

 • 4. edycja Targów Dziedzictwo
 • Do 12 października można zgłaszać projekt na Ogólnopolską Giełdę Projektów 2016 „animacja + generacje”
 • Archeologia Czasów Najnowszych
 • Trwa nabór wniosków w Regionalnym Konkursie Grantowym
 • Nowy termin naboru ofert w Programie Translatorskim ©Poland
 • Odbył się weekend seniora z kulturą

Nowości prawne

 • Jednolite teksty aktów prawnych
 • Wzory dokumentów dotyczących realizacji zadania publicznego przez organizacje pozarządowe
 • Korzystanie z praw przez organizację radiową lub telewizyjną do jej własnych transmisji bez pośrednictwa organizacji zbiorowego zarządzania
 • Opłaty za usunięcie drzew i krzewów
 • Dokumentacja prowadzona przez publiczne szkoły artystyczne
 • Ramowe plany nauczania w szkołach artystycznych
 • Format dokumentów poświadczanych elektronicznie
 • Program badań statystycznych na 2017 r.
 • Minimalna stawka godzinowa dla zleceniobiorców
 • Wprowadzono Listę Skarbów Dziedzictwa
 • Minimalne wynagrodzenie w 2017 r.

Finanse

 • @ Zaliczki w instytucji kultury
 • @ Budynki muzeum na gruncie użyczonym przez organizatora
 • @ Wartość początkowa obrazu a moment zapłaty pcc
 • @ Jak wykazać w bilansie nierozliczone projekty z lat ubiegłych?
 • @ Pokwitowanie z gospodarstwa rolnego to nie dowód księgowy
 • @ Instytucja kultury jako mała jednostka w rozumieniu ustawy o rachunkowości
 • @ Wkład własny w programie nie z dotacji podmiotowej

Podatki

 • @ Karta biblioteczna traktowana jednocześnie jako karta do zniżek
 • @ Instytucje kultury z przedłużonym terminem na JPK dla VAT
 • @ Nocleg zapewniony uczestnikom zorganizowanego pleneru
 • @ Leasing samochodu osobowego a VAT
 • @ Przekazanie na rzecz stowarzyszenia zapłaty za korzystanie z tytułu regionalnego rocznika
 • @ Niepobieranie czynszu od najemcy a podatek dochodowy

Zarządzanie

 • Praca biurowa groźniejsza od palenia? Co może zrobić dyrektor instytucji kultury?
 • Przywództwo z pasją — także w instytucji kultury

Pomysł na… kulturę

 • Teatr wszechstronny
 • Wygląd ma znaczenie?
 • Wykorzystać (dobre) położenie
 • Śladami Leona Wyczółkowskiego
 • Twarze Mokotowa

Prawo/Statut

 • Instytucje kultury w niektórych przypadkach stosują przepisy o przedsiębiorstwach państwowych
 • @ Wypłata nagrody dla zastępcy pod nieobecność dyrektora
 • @ Wynagrodzenie osób zarządzających instytucją kultury
 • @ Sprzedaż wierzytelności biblioteki a ochrona danych osobowych

Prawo pracy

 • @ Przeciętne wynagrodzenie jako podstawa do wyliczenia nagrody rocznej
 • @ Dyrektor w okresie wypowiedzenia umowy o pracę
 • @ Planowanie urlopów pracowników instytucji kultury z systemem równoważnego czasu pracy
 • @ Dodatek specjalny można przyznać na określony czas albo bezterminowo
 • @ Urlop pracownika niepełnosprawnego
 • @ Obliczanie stażu pracy dla urlopu wypoczynkowego