Spis treści numeru:

Aktualności

 • Do 30 listopada 2013 r. trwa I nabór w Programach Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na 2014 r.
 • Konkurs — warsztaty dla osób niewidomych i niedowidzących
 • Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów ogłosił już ofertę szkoleń na 2014 r.
 • III Kongres Instytucji Kultury już 20 listopada w Warszawie

Nowości prawne

 • Program współpracy kulturalnej między Polską a Węgrami
 • Nowe wzory formularzy podatkowych PIT
 • Nowe przepisy dotyczące warunków udzielania urlopu wychowawczego
 • Wykaz bibliotek oraz organizacji działających na rzecz osób niewidomych
 • Polskie organy podatkowe mogą zwrócić się z wnioskiem do władz UE o doręczenie pisma
 • Wyznaczono organ upoważniony do przekazywania pism władzom UE
 • Organ podatkowy zawiadomi podatnika o zawieszeniu biegu terminu przedawnienia
 • Nowe wzory dokumentów składanych do ZUS
 • Ogłoszono minimalne wynagrodzenie na 2014 r.

Finanse

 • Ewidencja księgowa różnic inwentaryzacyjnych
 • Opłaty za autostradę, parkingi i bilety autobusowe jako dowody księgowe w ośrodku kultury
 • Sponsoring w księgach rachunkowych instytucji kultury
 • Planowanie robót budowlanych w planie finansowym
 • Koszty większe niż przyznana przez organizatora dotacja celowa

Podatki

 • Moment powstania obowiązku podatkowego w VAT od 1 stycznia 2014 r.
 • Transport zabytków do Niemiec a rozliczenie VAT
 • Zajęcia taneczne i aerobik w ośrodku kultury a VAT
 • Występy zespołów regionalnych a VAT

Zarządzanie

 • 7 zasad wydawania skutecznych poleceń służbowych
 • Realizacja projektów wspólnie z organizacjami non profit

Pomysł na… kulturę

 • Młodzi zdolni poszukiwani
 • Co zostawiamy w książkach?
 • Opowiedz mi miasto
 • MuBaBaO
 • W sąsiedztwie tkwi siła

Prawo/Statut

 • Dyrektor samorządowej instytucji kultury także podlega przepisom antykorupcyjnym
 • Mienie, pracownicy i umowy cywilnoprawne połączonych instytucji kultury
 • Wynajem sal na imprezy okolicznościowe a opłaty na rzecz ZAiKS
 • Malowanie ścian biblioteki a sumowanie zamówień publicznych na roboty budowlane

Prawo pracy

 • Nowe urlopy wychowawcze w instytucjach kultury
 • Dodatek stażowy a choroba pracownika
 • Składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w instytucji kultury
 • Jak liczyć dodatek stażowy, gdy brakuje 1 dnia do końca pełnego roku zatrudnienia?
 • Wypłata nagrody jubileuszowej za 25 lat pracy dyrektora