Spis treści numeru:

Aktualności

 • Ponad 660 mln zł w ciągu 5 lat na podniesienie poziomu czytelnictwa
 • 2,57 mld zł na kulturę i dziedzictwo narodowe w 2016 r.
 • Program współpracy polsko-słowackiej
 • Studia Podyplomowe Ochrona Dziedzictwa Kulturowego Regionu Morza Bałtyckiego
 • Nabór wniosków do Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego — edycja 2016

Nowości prawne

 • Program badań statystycznych na 2016 r.
 • Egzaminy eksternistyczne w zakresu szkół artystycznych
 • Zniesienie obowiązku meldunkowego 2 lata później
 • Zwiększenie wysokości wynagrodzeń bezosobowych w państwowych instytucjach kultury w 2015 r.
 • Dotacje dla publicznych szkół artystycznych
 • Konkurs na stanowisko dyrektora szkoły artystycznej
 • Pomoc inwestycyjna na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego na lata 2014–2020
 • Jednolite teksty ustaw
 • Nowe Prawo o zgromadzeniach
 • Dodatkowe wynagrodzenie należne artystom wykonawcom
 • Zmiany w ustawach: o działalności kulturalnej, o muzeach oraz o ochronie zabytków
 • Zmiany w ustawie o działalności pożytku publicznego
 • Gminne grunty i budynki będące w posiadaniu instytucji kultury
 • Minimalne wynagrodzenie w 2016 r.
 • Wydatki na założenie żłobka są kosztem pracodawcy

Finanse

 • Amortyzacja sprzed 2012 r. nareszcie nie będzie miała wpływu na wynik finansowy instytucji kultury
 • @ Amortyzacja przekazanych praw autorskich do dzieła sztuki
 • @ Zwrot dotacji z MKiDN wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem
 • @ Kontrasygnata w małej instytucji kultury
 • @ Zakup dostępu do wersji elektronicznej publikacji

Podatki

 • Zmiany w podatku od nieruchomości od 1 stycznia 2016 r.
 • Wątpliwości interpretacyjne na korzyść podatników
 • @ Wynagrodzenie pracowników realizujących program ze środków polskiej fundacji
 • @ Nagrody określone w regulaminie konkursu

Zarządzanie

 • Przychodzi biznes do instytucji kultury, czyli o współpracy w ramach wolontariatu pracowniczego
 • Jak utrzymać i motywować najlepszych pracowników w instytucji?

Pomysł na… kulturę

 • Bibliotekarze przejmują władzę nad światem!
 • Jesienne spacery teatralne
 • Cyrk w domu kultury
 • Podróżująca wystawa

Prawo/Statut

 • Dodatkowe zatrudnienie dyrektora samorządowej instytucji kultury w pytaniach i odpowiedziach
 • @ Windykacja w bibliotece
 • @ Zmiana statutu centrum kultury, którego częścią jest biblioteka
 • @ Użyczanie lokalu domu kultury na cele kulturalne
 • @ Przekazanie nieruchomości działającej instytucji kultury

Prawo pracy

 • @ Prawo do odprawy emerytalnej tylko raz
 • @ Prawo dyrektora do zmiany godzin pracy pracownika
 • @ Kto i kiedy może wycofać wniosek o emeryturę? Pracownik czy zakład pracy?
 • @ Nagroda jubileuszowa bez względu na liczbę etatów
 • @ Rozwiązanie umowy na zastępstwo — teraz czy po 22 lutego 2016 r.?
 • @ Świąteczna sobota a wymiar czasu pracy
 • @ Przejazdy między dwoma miejscami pracy