Spis treści numeru:

W wydaniu papierowym poszczególne pytania od Czytelników zostały włączone do odpowiednich działów tematycznych. W wydaniu online, z przyczyn technicznych, zachowujemy stary układ treści.

Aktualności

 • 241 mln zł w Programach Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na rok 2013
 • Kongres Instytucji Kultury — do zobaczenia 14 grudnia w Krakowie
 • Unia Europejska dołożyła do polskiej kultury już 2 miliardy złotych
 • Ruszył projekt Polski Petersburg

Nowości prawne

 • Od 8 listopada 2012 r. niższa stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych
 • Nowelizacja Prawa zamówień publicznych
 • Od 1 stycznia 2013 r. zmiany w zakresie stosowania autorskich kosztów 50%

Finanse

 • Wycena i ewidencja księgowa muzealiów i eksponatów muzealnych

Podatki

 • Zakup artykułów spożywczych a prawo instytucji kultury do odliczenia VAT

Zarządzanie

 • Jak napisać skuteczną ofertę sponsorską?
 • Do czego instytucji kultury potrzebna jest misja?
 • Dlaczego trzeba znać różnice między dyskryminacją a mobbingiem?

Pomysł na… kulturę

 • Kurs na młodych w Bałtyckim Teatrze Dramatycznym
 • „Świat zaklęty” w Muzeum Południowego Podlasia
 • Objazdowa wystawa w kujawsko-pomorskim
 • 3D, czyli Dizajn Dla Dzieci w Galerii Kordegarda

Prawo/Statut

 • Dozwolony użytek chronionych utworów w instytucjach kultury

Prawo pracy

 • Nowe „stare” zasady wyliczania wymiaru czasu pracy
 • Tworzenie regulaminu wynagradzania w instytucjach kultury
 • Dlaczego zasady rozliczania podróży służbowych pracowników instytucji kultury trzeba określić w regulaminie wynagradzania?

Sygnały od Czytelników

 • Finanse: Pakiet Microsoft Office nie zwiększa wartości komputera
 • Finanse: Inwentaryzacja rozrachunków publicznoprawnych w bibliotece
 • Finanse: Nadzór nad obrotem gotówkowym oraz kontrola dokumentacji kasowej w instytucji kultury
 • Podatki: Spotkanie wigilijne a przychód dla pracowników
 • Podatki: Rozliczenie biblioteki z gminą za zakup książek
 • Prawo/Statut: Zatrudnienie dyrektora centrum kultury po nowelizacji ustawy o działalności kulturalnej
 • Prawo/Statut: Dwie umowy cywilne na te same czynności
 • Prawo/Statut: Opłata za wydanie karty bibliotecznej
 • Prawo pracy: Nagroda jubileuszowa dla pracownika odchodzącego na świadczenie przedemerytalne