Spis treści numeru:

Aktualności

 • Ostatni moment na zgłoszenie się do Programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne
 • Będą korzystne zmiany w ustawie o finansach publicznych m.in. dla bibliotek
 • Do 13 stycznia można się zgłaszać do konkursu o Nagrodę im. Karla Dedeciusa
 • Ruszyła druga edycja Nagrody Gombrowicza
 • IFLA 2017 — trwa nabór wolontariuszy
 • Będzie taniej i szybciej, czyli zapowiedź elektronicznych faktur
 • Rozpoczęto starania o wpis tarnogórskich zabytków pogórniczych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO

Nowości prawne

 • Jednolite teksty aktów prawnych
 • Dwie biblioteki dołączyły do wykazu bibliotek naukowych
 • Zmieniono wzór zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej
 • Zaniechanie poboru podatku dochodowego od niektórych świadczeń z zakresu promocji zatrudnienia

Finanse

 • Odpisy aktualizujące należności w księgach rachunkowych instytucji kultury
 • @ Wydatki na wsparcie indywidualne w Programie Erasmus+
 • @ Jednorazowy odpis kosztów kwalifikujących się do rozliczenia w czasie
 • @ Ujęcie zakupionych towarów bezpośrednio w kosztach
 • @ Pokrycie straty
 • @ Czy wyjazd pracownika na szkolenie to delegacja czy część składowa usługi szkoleniowej?
 • @ Dochody z dodatkowych usług biblioteki wpłacane do kasy urzędu gminy

Podatki

 • Zmiany w podatkach dochodowych od 1 stycznia 2017 r.
 • @ JPK w instytucji kultury niebędącej podatnikiem VAT
 • @ Nieodpłatne przekazanie majątku
 • @ Usługi kulturalne zakupione od zagranicznej agencji
 • @ Zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych nie przekazuje się z rachunku ZFŚS
 • @ Pobór opłaty targowej od podmiotów działających na terenie dzierżawionym przez instytucję kultury

Zarządzanie

 • Docenić kulturę — rzecznictwo i lobbing w instytucjach kultury
 • Nawyki — jak sprawić, żeby pomagały a nie przeszkadzały w pracy

Pomysł na… kulturę

 • E-kultura
 • Dzyń!
 • Jedyny taki w Polsce
 • Dokąd idziesz?

Prawo/Statut

 • @ Informacje zamieszczane na stronach BIP instytucji kultury a ochrona danych osobowych
 • @ Opłaty za zajęcia prowadzone przez ośrodek kultury — czy to już działalność gospodarcza?
 • @ Zakup zabytku z USA
 • @ Nagroda roczna dla głównego księgowego dopiero po roku pracy na tym stanowisku

Prawo pracy

 • @ Świadczenia z ZFŚS tylko według kryterium socjalnego
 • @ Zastępstwo głównego księgowego
 • @ Pracownik zatrudniony na część etatu i na przełomie roku zyskuje więcej urlopu
 • @ Prace sezonowe w instytucji kultury
 • @ Świadczenia dla głównego księgowego zatrudnionego na dwóch etatach
 • @ Wyjazd w związku z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych
 • @ Dodatek stażowy także za dni urlopu
 • @ Świadczenie urlopowe a pracownik zatrudniony w ramach prac interwencyjnych