• Jak rozliczyć niedobór księgozbioru w instytucji kultury?
  • Czy strój ludowy można uznać za środek trwały?
  • Czy od kwoty darowizny wydanej na cele inne niż zakup pamiątek muzeum powinno zapłacić podatek dochodowy od osób prawnych?
  • Jakie zagadnienia i niezbędną dokumentację w zakresie koniecznego minimum powinien winien obejmować system kontroli zarządczej w małej instytucji kultury?
  • Jakich 7 postanowień noworocznych powinna podjąć każda osoba zarządzająca zasobami ludzkimi w instytucji kultury?
  • Czy można zmusić pracownicę w ciąży do odebrania niewykorzystanych dni wolnych przysługujących jej za pracę w soboty i niedziele?
  • Jak poprawnie zaksięgować wynagrodzenie z tytułu umowy o dzieło?
  • Czy w celu ochrony wzroku pracownika pracującego przy komputerze a nieposiadającego żadnej wady wzroku ani konieczności jego korekcji pracodawca może dofinansować zakup tzw. „zerówek”, czyli szkieł tylko z powłoką chroniącą wzrok przed promieniowaniem z ekranu komputerowego?
  • Czy pracownicy odchodzącej z pracy na rentę rodzinną należy wypłacić 3-miesięczną odprawę?
  • W jakich sytuacjach instytucja kultury może udostępnić gminie na potrzeby jej promocji zdjęcia dzieci biorących udział w organizowanych przez nią zajęciach?
  • Czy dofinansowanie do szkolenia dla głównego księgowego z Krajowego Funduszu Szkoleniowego to dotacja celowa?