Spis treści numeru:

Aktualności

 • Trwa nabór do programu NCK Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2020
 • Program Kulturalne Pomosty 2020
 • Trwa nabór w konkursie ORFEUSZ

Nowości prawne

 • Jednolite teksty aktów prawnych
 • Statystyczna karta wypadku przy pracy
 • Papierowe wersje zeznań CIT-8
 • Gospodarowanie składnikami majątku ruchomego Skarbu Państwa
 • Ponowne przedłużenie terminu na złożenie CIT-8
 • Zaniechanie poboru PIT od świadczeń dla Powstańców Warszawskich
 • Zmienione wzory deklaracji VAT
 • Wzór wniosku o wydanie wiążącej informacji stawkowej
 • Szczegółowe informacje zawarte w deklaracjach i ewidencjach VAT
 • Nowe Prawo zamówień publicznych

Finanse

 • @ Wartość początkowa niskocennych środków trwałych
 • @ Główny księgowy może dokonać merytorycznej kontroli faktury
 • @ Zbiórka do skarbonki w bibliotece
 • @ Dotacja podmiotowa tylko na działalność bieżącą
 • @ Uznana reklamacja programu komputerowego
 • @ Amortyzacja środka trwałego nie zależy od sposobu sfinansowania jego zakupu
 • @ Odsetki od pożyczki z banku w Rb-Z
 • @ Korekta podatku od nieruchomości a ewidencja księgowa

Podatki

 • @ Stawka VAT na sprzedaż popcornu
 • @ Opodatkowanie nagród w konkursie organizowanym przez instytucję kultury
 • @ Umowa o dzieło zawarta z własnym pracownikiem
 • @ Uwaga na nowy przypadek utraty zwolnienia podmiotowego w VAT
 • @ Wynagrodzenia dla pracowników a zwolnienie z podatku dochodowego

Zarządzanie

 • Przychodzi grupa do instytucji kultury… czyli o tym, jak dobrze współpracować z opiekunami
 • Mindfullness w miejscu pracy — moda czy dobry sposób na redukcję stresu?

Pomysł na… kulturę

 • Opera społeczna w wykonaniu Czarnego Karła
 • Pamiątka z Zakopanego
 • Mikro Dom Kultury
 • Modna opowieść

Prawo/Statut

 • Nowe zasady pozyskiwania i przetwarzania danych na potrzeby ZFŚS
 • @ Kiedy w instytucjach kultury należy wprowadzić PPK?
 • @ Poddzierżawa dzierżawionego budynku
 • @ Udział dyrektora i głównego księgowego w komisji rady gminy

Prawo pracy

 • @ Jednoskładnikowe wynagrodzenie dyrektora niezgodne z prawem
 • @ Praca na gospodarstwie rolnym a staż pracy
 • @ Zwolnienie zastępcy dyrektora podczas długiej nieobecności dyrektora instytucji kultury
 • @ Praca w niedzielę niezależnie od rozkładu czasu pracy
 • @ Zmniejszenie wynagrodzenia głównego księgowego
 • @ Okres pobierania zasiłku macierzyńskiego a staż pracy
 • @ Wynagrodzenie za czas podróży służbowej
 • @ Umowa o pracę na czas nieokreślony a zastępstwo nieobecnego pracownika