Spis treści numeru:

Aktualności

 • Nabór wniosków do programu Kultura inspirująca 2024-2025
 • Nabór do programu Dyskusyjne Kluby Książki na 2024 r.
 • Nabór do 15. edycji Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego
 • X edycja Nagrody im. Adama Włodka
 • Szkolenia Biblioteki Narodowej w 2024 r.
 • Muzealnicy mówią

Nowości prawne

 • Jednolite teksty aktów prawnych
 • Kontrola na podstawie ustawy o rehabilitacji i zatrudnianiu niepełnosprawnych
 • Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości garaży w budynkach wielolokalowych
 • Zmiany w zasadach BHP na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe
 • Polsko-czeski program współpracy kulturalnej
 • Połączenie pomorskich archiwów państwowych
 • Pisma niewymagające opatrzenia podpisem lub pieczęcią przez użytkownika e-Urzędu Skarbowego
 • Wzory wniosków stosowanych przy zastrzeganiu albo cofaniu zastrzeżenia PESEL

Finanse

 • @ Zaniechanie inwestycji w księgach rachunkowych
 • @ Rozrachunki z ZUS
 • @ Nagrody roczne w kosztach roku, którego dotyczą
 • @ Finansowanie VAT niepodlegającego odliczeniu ze środków z działalności gospodarczej
 • @ Błędnie księgowana amortyzacja
 • @ Składki ZUS od wynagrodzeń za grudzień opłacone w tym samym miesiącu
 • @ Sprawozdanie finansowe po połączeniu instytucji kultury
 • @ Zakup książek w rachunku zysków i strat — Tylko online

Podatki

 • @ Działalność biblioteki a limit zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kasy rejestrującej
 • @ Poniesienie kosztów ubezpieczenia — podatek dochodowy i ujęcie w księgach rachunkowych
 • @ Nieodpłatny wynajem sali przez instytucję kultury a VAT i podatek dochodowy
 • @ Kalkulacja prewspółczynnika i proporcji po rozpoczęciu ich stosowania
 • @ Wpłaty na zajęcia kulturalne — zwolnienie z ewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej — Tylko online

Zarządzanie

 • Zagraj i naucz się — grywalizacja nie tylko w edukacji kulturalnej
 • Pierwsze 90 dni w nowej pracy — przewodnik dla kierowników zespołów

Pomysł na… kulturę

 • Wykorzystać potencjał
 • Studiowanie Szekspira
 • Muselfie
 • Studio Kultura 2.0
 • Uratuj spektakl
 • Wyplatanie koguta
 • Potańcówka w filharmonii
 • Kazimierz od podszewki

Prawo/Statut

 • @ Nadzór organizatora niezgodny z przepisami
 • @ Zezwolenie na sprzedaż niskoprocentowego alkoholu przez instytucję kultury
 • @ Zakres informacji o wynagrodzeniu artysty udzielanych ZAiKS przez instytucję kultury
 • @ Zmiana dyrektorów a ciągłość pracy instytucji
 • @ Współpraca instytucji kultury ze stowarzyszeniem przy realizacji wydarzenia kulturalnego

Prawo pracy

 • @ Nagroda jubileuszowa w pytaniach i odpowiedziach
 • @ Nieobecność spowodowana chorobą — czy trzeba wyrównać do minimalnego wynagrodzenia?
 • @ Ewidencja wyjść służbowych i prywatnych w instytucji kultury
 • @ Nowe obowiązki pracownika
 • @ Urlop wypoczynkowy a długotrwałe zwolnienie lekarskie — Tylko online