Spis treści numeru:

Aktualności

 • Od 2013 r. NIMOZ jest Centrum Kompetencji ds. digitalizacji muzealiów
 • Ministerstwo Kultury liderem elektronicznych form komunikacji
 • Powołano Radę Instytutu Adama Mickiewicza
 • W 2013 r. Polska koordynatorem prac państw Europy Środkowej i Bałtyckich w WIPO
 • Nowe portale: prawoautorskie.gov.pl i muzealnictwo.com

Nowości prawne

 • Nowe wymagania kwalifikacyjne dla bibliotekarzy
 • Nowe przepisy wykonawcze do ustawy o VAT
 • Realizacja ustawy budżetowej
 • Znowu niższa stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych
 • Nowelizacja ustawy o VAT

Finanse

 • Sprawozdanie finansowe instytucji kultury za 2012 r.
 • @ Inwentaryzacja składników majątku a zmiana na stanowisku dyrektora instytucji kultury
 • @ Wkład własny na realizację projektu a fundusz instytucji kultury
 • @ Zlikwidowany składnik majątku trwałego a wartość inwestycji
 • @ Na co można wydatkować nieplanowane przychody biblioteki?

Podatki

 • Faktury w instytucji kultury — zmiany od 1 stycznia 2013 r.
 • @ Bilety do teatru sprzedawane poprzez serwis internetowy a rozliczenie VAT
 • @ Najem a rejestracja VAT

Zarządzanie

 • Analiza SWOT — wszyscy o niej mówią, ale co to jest takiego
 • Dlaczego warto działać w sieci instytucji kultury?
 • Jakie techniki ocen okresowych wybrać dla instytucji kultury?

Pomysł na… kulturę

 • Co kryją w sobie? Z historii damskiej torebki XIX–XX w.
 • Praca kobiety nigdy się nie kończy
 • Kulturalny Bank Pomysłów w Bełchatowie
 • „Książeczka z Woreczka” dla przedszkolaków

Prawo/Statut

 • Nowe wymagania na niektórych stanowiskach w bibliotekach
 • Kto zatwierdza sprawozdanie finansowe samorządowej instytucji kultury?
 • Jak zminimalizować ryzyko nabycia zabytku pochodzącego z wątpliwych źródeł?
 • @ Zapisy w statucie a fundusz instytucji kultury po zmianie przepisów od 2012 r.

Prawo pracy

 • Praca w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze w instytucjach kultury
 • W jaki sposób pracownik instytucji kultury może odpracować wyjścia prywatne?
 • @ Czas pracy w bibliotece