Spis treści numeru:

Aktualności

 • Internetowy Polski Słownik Biograficzny już działa!
 • Dzięki budżetowi obywatelskiemu zyskują śląskie biblioteki
 • Polska sztuka w Turcji
 • Granty w projekcie „Biblioteki Publiczne 2020”
 • European Award for Architectural Heritage Intervention 2015

Nowości prawne

 • Niższe odsetki ustawowe
 • Wolne środki przyjmowane przez Ministra Finansów w depozyt lub zarządzanie
 • Karta Dużej Rodziny
 • Nowe formularze podatkowe CIT
 • Zmiany związane z realizacją ustawy budżetowej
 • Wyłączenie z podstawy wymiaru składek środków na rehabilitację zawodową niepełnosprawnych
 • Formularze podatkowe opatrywane podpisem elektronicznym
 • Nowe przepisy dotyczące zatrudniania pracowników niepełnosprawnych
 • Zaliczanie bibliotek do bibliotek naukowych
 • Dane z rejestrów mieszkańców
 • Zmiany w dowodach osobistych — od 1 marca 2015 r.

Finanse

 • @ Nieodpłatne przekazanie środka trwałego
 • @ Ujawnienie środka trwałego w bibliotece
 • @ Opłata za wyłączność w księgach rachunkowych
 • @ Amortyzacja środków trwałych zakupionych z dotacji w planie finansowym lat następnych
 • @ Odszkodowanie do wykorzystania w następnym roku
 • @ Wadium w księgach rachunkowych
 • @ Faktura za bilet lotniczy pracownika instytucji kultury

Podatki

 • Współpraca z cudzoziemcami i okres ważności certyfikatów rezydencji
 • Kasy rejestrujące w 2015 r.
 • @ Potwierdzenie zapłaty kwoty z faktury jest w interesie instytucji kultury
 • @ Płyty promujące artystów przekazywane nieodpłatnie razem z innymi wydawnictwami

Zarządzanie

 • LARP — o wykorzystaniu doświadczeń w edukacji kulturalnej
 • Kreatywność — czym tak naprawdę jest, dlaczego jest ważna i jak ją rozwijać?
 • Jak dowiedzieć się, co robimy dobrze, czyli diagnoza instytucji kultury

Pomysł na… kulturę

 • Średniowieczna rekonstrukcja
 • Częste mycie skraca życie
 • Chłopska gra
 • Promocja młodych artystów

Prawo/Statut

 • @ Przedszkole w ośrodku kultury
 • @ Kontrola sanepidu w instytucji kultury
 • @ Wypożyczanie DVD w bibliotece
 • @ Zbiory biblioteczne a zamówienia publiczne
 • @ Udział przewodniczącego rady gminy w programie realizowanym przez GOK

Prawo pracy

 • @ Nowe instrumenty rynku pracy zmniejszą koszty zatrudnienia w instytucji kultury
 • @ Ponowne zatrudnienie emeryta
 • @ Zastępstwo dla głównego księgowego w ośrodku kultury
 • @ Zasady liczenia zatrudnionych na potrzeby odpisu na ZFŚS
 • @ Dokumentacja zebrań z pracownikami w instytucji kultury