Spis treści numeru:

Aktualności

 • Tylko do 7 lutego 2016 r. instytucje kultury mogą składać wnioski do programu Patriotyzm Jutra
 • Trwa nabór wniosków do POIiŚ 2014–2020
 • Found In Translation Award
 • XII edycja Nagrody Transatlantyk
 • 15. edycja ogólnopolskiego konkursu Artystyczna Podróż Hestii

Nowości prawne

 • Jednolite tekst ustaw
 • Uwidacznianie cen towarów i usług
 • Badanie zawartości alkoholu w organizmie
 • Właściwość organów podatkowych
 • Uproszczona ewidencja dla niektórych organizacji pozarządowych
 • Opłaty za kopię lub odpis dokumentu podatkowego
 • MF wskazało sposób określania proporcji w instytucjach kultury
 • Informacje mające wpływ na prawo do zasiłku z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa
 • Nowy wzór formularza VAT–R
 • Nowe formularze w sprawie informacji podatkowych
 • Nowe wzory deklaracji VAT
 • Deklaracje dla podatku od środków transportowych przesyłane drogą elektroniczną
 • Średni kurs złotego w stosunku do euro dla potrzeb przeliczania wartości zamówień publicznych
 • Nowe wzory dokumentów dotyczących wszczęcia kontroli podatkowej
 • Upoważnieni dyrektorzy izb skarbowych mają szersze kompetencje w sprawie wydawania interpretacji indywidualnych
 • Zaświadczenia wydawane przez organy podatkowe
 • Wzory wniosków w sprawie wydawania interpretacji podatkowych

Finanse

 • @ Kryterium istotności i rezerwy na nagrody jubileuszowe w polityce rachunkowości biblioteki
 • @ Rozliczenie projektu z elementami małej architektury
 • @ Dotacja na zakup nowości wydawniczych z Biblioteki Narodowej
 • @ Korekta VAT a wartość początkowa środka trwałego
 • @ Wcześniejsza zapłata faktur oraz podatku dochodowego od osób fizycznych i ZUS od wynagrodzeń
 • @ Ewidencja księgowa przedsądowych wezwań do zapłaty

Podatki

 • Nowy prewspółczynnik. Jak odliczać VAT po 1 stycznia 2016 r.?
 • @ Zakup alkoholu na imprezę karnawałową a koszty uzyskania przychodu
 • @ Sprzedaż biletów obcych

Zarządzanie

 • Lokalne Grupy Działania. Wybrane dobre praktyki w zakresie działalności kulturalnej
 • Sztuka słuchania — czyli jak przekonać nieprzekonanych?

Pomysł na… kulturę

 • Ślonsko Grajfka
 • Kultura samorządowa
 • Pamięć (o) spektaklu
 • Odkluczanie

Prawo/Statut

 • Immunitet muzealny — ochrona rzeczy ruchomych wypożyczonych z zagranicy na wystawę czasową organizowaną w Polsce
 • @ Opłaty na rzecz organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi
 • @ Organizator musi przekazać nieruchomość na własność instytucji kultury
 • @ Dodatkowa działalność usługowa ośrodka kultury

Prawo pracy

 • Nowy limit zatrudniania na czas określony — jak postępować z umowami zawartymi przed 22 lutego 2016 r.?
 • Nowe zasady korzystania z urlopu ojcowskiego
 • @ Paczki dla dzieci z ZFŚS
 • @ Zatrudnienia na podstawie umowy agencyjnej nie wlicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze