• Kiedy dyrektor instytucji kultury wypłaca premię, a kiedy nagrodę? Czym różnią się te dwa świadczenia w świetle najnowszego orzecznictwa?
 • Czy po ostatniej zmianie dotyczącej wartości środków trwałych (obecnie 10 000 zł — było 3500 zł) konieczne są zmiany w polityce rachunkowości instytucji kultury i jak to wpływa na finansowanie zakupu środków trwałych?
 • Dyrektor instytucji kultury powołany na drugą kadencję — czy ma obowiązek składać oświadczenie majątkowe?
 • Czy dyrektorowi można wypłacić nagrodę roczną, gdy instytucja kultury nie osiągnęła zysku?
 • Czy organizator ma prawo powierzyć instytucji kultury zadania z zakresu sportu? — najnowsze orzecznictwo sądowe
 • Zakup eksponatów przez instytucję kultury — jakie skutki podatkowe dla osoby fizycznej?
 • Jaką stawkę VAT zastosować do organizacji jarmarku wielkanocnego?
 • W jakiej formie można głównemu księgowemu wypłacić wynagrodzenie za czasowe wykonywanie dodatkowych obowiązków?
 • Kto zatwierdza wynagrodzenie do wypłaty dla dyrektora samorządowej instytucji kultury?
 • Jak zaewidencjonować wytworzenie filmu na płycie CD?
 • Czy pracownikowi nieobecnemu w pracy przez dłuższy czas należy się nagroda jubileuszowa?
 • Jak poprawnie zaksięgować wynagrodzenie z tytułu umowy o dzieło?
 • Jak rozliczyć niedobór księgozbioru w instytucji kultury?
 • Czy strój ludowy można uznać za środek trwały?
 • Czy od należnych diet dla obcokrajowca należy potrącić zaliczkę na podatek dochodowy?