Spis treści numeru:

Aktualności

 • Już w marcu pierwsze Gdańskie Targi Książki
 • Nasze Wielkie Historie
 • 3 razy niepodległa w Muzeum Narodowym w Warszawie
 • Statystyka muzeów — piąta edycja programu, którego głównym celem jest badanie stanu polskiego muzealnictwa
 • Razem w komiksie, czyli polsko-czeski konkurs komiksowy
 • Nabór wniosków do programu Kultura — Interwencje 2018 tylko do 14 lutego
 • Konkurs na opracowanie projektu wystawy w pawilonie polskim podczas London Design Biennale 2018
 • Trwa nabór filmów na 8. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Transatlantyk

Nowości prawne

 • Jednolite teksty aktów prawnych
 • Dotacja celowa dla szkół artystycznych na materiały edukacyjne
 • Instytut Solidarności i Męstwa
 • Wzory formularzy PIT dla płatników
 • Wykaz bibliotek naukowych powiększają dwie biblioteki
 • Zwolnienie z obowiązku stosowania kas rejestrujących
 • Wzór sprawozdania w sprawie podatków lokalnych
 • Dokumentacja przebiegu nauczania prowadzona przez szkoły artystyczne
 • Usunięcie drzew lub krzewów z zabytkowej nieruchomości wymaga pozwolenia konserwatora zabytków
 • Dopuszczalna pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa narodowego
 • Mechanizm podzielonej płatności w VAT
 • Podstawa maksymalnego wynagrodzenia w ustawie kominowej w 2018 r.
 • Imprezy turystyczne i powiązane usługi turystyczne

Finanse

 • @ Ewidencja polisy ubezpieczeniowej obejmującej kilka kolejnych lat
 • @ Moment ujęcia przychodów z najmu sali na imprezę sylwestrową w księgach rachunkowych
 • @ Dla jednej instytucji kultury jedna dotacja podmiotowa
 • @ Odłączenie części składowej od środka trwałego a zaprzestanie amortyzacji
 • @ Różnice kursowe
 • @ Nota obciążeniowa czy faktura?
 • @ Ewidencja wydawania czasopisma
 • @ Nieodpłatne otrzymanie instrumentów dla orkiestry od organizatora
 • @ Zwrot za zajęcia, które się nie odbyły

Podatki

 • Obowiązek wpłacania zaliczek na podatek dochodowy od 1 stycznia 2018 r.
 • @ Zwolnienie od obowiązku ewidencjonowania sprzedaży z zastosowaniem kas fiskalnych ze względu na obroty
 • @ Przychód pracownika z tytułu wygranej w konkursie
 • @ Nabycie modułów scenicznych z Niemiec

Zarządzanie

 • Wolontariat w kulturze — projekty, pomysły, podpowiedzi
 • Program poleceń pracowniczych — czy warto i jak go wprowadzić w instytucji kultury?

Pomysł na… kulturę

 • Wolontariusze opowiadają
 • Wystawa figur stalowych
 • Goście! Goście!
 • eWKratke
 • Makatki i inne szmatki

Prawo/Statut

 • @ Korzystanie z sali w zamian za występy w ośrodku
 • @ Kiedy instytucja kultury może powierzyć wykonywanie zadań służby BHP podmiotom zewnętrznym?
 • @ Współpraca z przedsiębiorcą w ramach prowadzonej działalności kulturalnej
 • @ Nagroda roczna na raty

Prawo pracy

 • @ Wprowadzenie ruchomego czasu pracy w instytucji kultury
 • @ Dodatek stażowy a zasiłek macierzyński
 • @ Przeszukanie pracownika
 • @ Odpoczynki w delegacji
 • @ Gdy pracownik nie chce odebrać wolnego za pracę w sobotę i niedzielę
 • @ Karmienie piersią a praca na dwóch etatach