Spis treści numeru:

Aktualności

 • Warsztaty krytyki muzycznej
 • 39. edycja Konkursu na Wydarzenie Muzealne Roku Sybilla 2018
 • Konkurs „Zabytek zadbany” tylko do 8 lutego!
 • Trwają zgłoszenia do VIII edycji Nagrody Orfeusza
 • Ruszyła XII edycja akcji Kultura Dostępna w Kinach

Nowości prawne

 • Jednolite teksty ustaw
 • Dokumentacja pracownicza
 • Wspieranie podmiotów prowadzących działalność kulturalną w ramach mecenatu państwa
 • Opodatkowanie bonów w VAT
 • Wzór deklaracji na podatek od środków transportowych
 • Przedłużono o rok obowiązywanie „starej” PKWiU
 • Zmiana w ramowym zakresie sprawozdania z działalności fundacji
 • Dotacja dla szkół artystycznych prowadzonych przez podmioty niebędące jednostkami samorządu terytorialnego
 • Ogólnokształcącą szkołę sztuk pięknych można przekształcić w liceum sztuk plastycznych
 • Tryb rejestracji danych w rejestrze PESEL oraz w rejestrze mieszkańców
 • Zwolnienie z obowiązku prowadzenia kas rejestrujących — kolejne rozporządzenie
 • Groby weteranów walk o wolność i niepodległość Polski
 • Nowe formularze dotyczące NIP
 • Finansowe wsparcie produkcji audiowizualnej
 • Uproszczona ewidencja dla kół gospodyń wiejskich
 • Dokumenty publiczne
 • Warstwa elektroniczna w dowodach osobistych

Finanse

 • @ Zakup sprzętu komputerowego z dotacji podmiotowej
 • @ Sprawozdanie do urzędu skarbowego tylko elektronicznie
 • @ Refundacja wynagrodzenia pracownika
 • @ Zmiana dyrektora a inwentaryzacja
 • @ Odszkodowanie dla artysty za zniszczone obrazy
 • @ Wysokość funduszu instytucji kultury
 • @ Zmiany w planie finansowym — przekroczenie planu zobowiązań
 • @ Likwidacja niezamortyzowanego środka trwałego
 • @ Kara umowna w sprawozdaniu Rb-N
 • @ Pożegnanie członków zespołu

Podatki

 • @ Stawka VAT na zajęcia z pierwszej pomocy i samoobrony
 • @ Usługa kulturalna z zagranicy
 • @ Możliwość zastosowania niższej stawki CIT w 2017 r.

Zarządzanie

 • Zróbmy to razem! Czyli o partycypacji w instytucji kultury
 • Rekrutacja wewnętrzna — jakie przynosi korzyści, jak ją przeprowadzić i jak zachęcić pracowników, aby brali w niej udział?

Pomysł na… kulturę

 • Otworzyć się na sąsiadów
 • Czarno na Białym w Kolorze
 • Tysiąc skarbów Krakowa
 • Teatralny Pasjans
 • Podzielić się edukacją
 • Archi-przygody

Prawo/Statut

 • @ Kogo instytucja kultury powinna zweryfikować w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym? Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania
 • @ Umowa o wykonanie koncertu
 • @ Rejestr godzin do umowy-zlecenia

Prawo pracy

 • @ Wypłata odprawy emerytalnej uzupełniającej — uwaga na ważny wyrok Sądu Najwyższego!
 • @ Dane o wykształceniu w kwestionariuszu osobowym
 • @ Praca w święto 11 listopada
 • @ Świadectwo pracy dla dyrektora