Spis treści numeru:

Aktualności

 • Bardzo Młoda Kultura
 • Zgłoszenia do Stypendium im. Albrechta Lemppa za 2023 rok
 • EMYA 2024
 • Biblioteka Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego dołączyła do ogólnokrajowej sieci bibliotecznej

Nowości prawne

 • Jednolite teksty aktów prawnych
 • Szczególne rozwiązania służące realizacji ustawy budżetowej na rok 2023
 • Szczególna ochrona niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r.
 • Wzór informacji dotyczącej uczestnika PPE
 • Statystyczna karta wypadku przy pracy
 • System teleinformatyczny do obsługi niektórych umów
 • Przepisy dotyczące organizacji pożytku publicznego
 • Uwidacznianie cen towarów i usług
 • Zmiany w formularzach zgłoszeń identyfikacyjnych NIP-2 i NIP-8
 • Sprawozdanie z działalności fundacji
 • Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami
 • Podniesiono stawki za 1 km przebiegu pojazdu potrzebne do wyliczenia kilometrówki
 • Kooperatywy mieszkaniowe

Finanse

 • @ Likwidacja instytucji kultury w księgach rachunkowych
 • @ Rażąco niska dotacja podmiotowa
 • @ Dotacja celowa organizatora na wkład własny
 • @ Rozliczenie dotacji podmiotowej
 • @ Dodatek węglowy w planie finansowym i ewidencji księgowej
 • @ VAT należny finansowany dotacją podmiotową
 • @ Opłata faktury z dwóch rachunków bankowych — Tylko online
 • @ Wydatkowanie dodatku energetycznego przez instytucję kultury — Tylko online

Podatki

 • @ Stawka VAT na warsztaty wokalne
 • @ Wniosek o niepobieranie zaliczek na podatek złożony w trakcie roku
 • @ Jakie przychody liczyć do limitu zwolnienia podmiotowego w VAT?
 • @ Nieodpłatne wydanie przez teatr książek na rzecz szkoły
 • @ Zwolnienie z akcyzy na gaz opałowy — Tylko online

Zarządzanie

 • Czy da się rozkochać w sobie społeczność? Jak być miejscem otwartym?
 • Jak wspierać szybkie uczenie się?
 • Odnawialne źródła energii

Pomysł na… kulturę

 • Miłość i tęsknota…
 • Ekowalentynki, czyli kochamy recykling!
 • Inne oblicze gier wideo
 • Fikaj z Koziołkiem Matołkiem
 • Samoorganizacja
 • Punkty nauki zdalnej
 • Audycje muzyczne Filharmonii Podkarpackiej

Prawo/Statut

 • @ Przeniesienie praw autorskich i pozostanie wydawcą
 • @ Powierzenie instytucji kultury zarządu budynkiem stanowiącym jej współwłasność
 • @ Dokumenty udostępniane komisji rewizyjnej
 • @ Wniosek o udzielenie informacji publicznej dotyczącej zatrudnienia w instytucji kultury
 • @ Odroczona wypłata nagrody rocznej dla dyrektora, jego zastępcy i głównego księgowego

Prawo pracy

 • @ Miejsce wykonywania pracy w umowie z animatorami
 • @ Odprawa emerytalna po chorobie
 • @ Staż urlopowy
 • @ Zmiana wysokości dodatku funkcyjnego a zmniejszenie wymiaru czasu pracy
 • @ Nagroda jubileuszowa przy zatrudnieniu na dwóch stanowiskach pracy w instytucji kultury
 • @ Jak obliczyć czas pracy osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności zatrudnionej na część etatu?