• Czy kwestie związane z rokiem obrotowym i rokiem podatkowym powinny znaleźć się w statucie instytucji kultury?
 • Co zrobić, gdy fundusz rezerwowy instytucji kultury jest niewystarczający na pokrycie straty?
 • Czy zastępca dyrektora instytucji kultury może być także głównym księgowym?
 • Jak ująć w księgach rachunkowych darowiznę polisy ubezpieczeniowej?
 • Czy dodatkowe zajęcia prowadzone w ramach uniwersytetu trzeciego wieku oraz czesne pobierane od uczestników powinny być opodatkowane VAT?
 • Jak wprowadzić prawidłowe zapisy dotyczące premii w regulaminie wynagradzania?
 • Gdzie powinny być prowadzone akta osobowe dyrektora i czy konieczne jest potwierdzanie przez niego obecności w pracy?
 • W jakim przypadku szkolenie bhp dla bibliotekarzy może przeprowadzić dyrektor instytucji kultury?
 • Czy do przychodów instytucji kultury do limitu 200 000 zł uprawniającego do zwolnienia z VAT wlicza się otrzymane darowizny i odszkodowania?
 • Czy pracownikowi zatrudnionemu w dwóch instytucjach kultury na część etatu należy się jedno świadczenie — tzw. wczasy pod gruszą — czy dwa?
 • Jak zaksięgować fakturę za dostęp do publikacji elektronicznych?
 • Jak prawidłowo wprowadzić różne systemy czasu pracy w instytucji kultury?
 • Czy poniesienie przez instytucję kultury kosztów podróży służbowej zleceniobiorcy stanowi dla niego przychód podatkowy?
 • Jak rozliczyć podatkowo koszty używania samochodu osobowego wykorzystywanego w działalności instytucji kultury?
 • Czy instytucja kultury ma obowiązek prowadzenia ewidencji pozwalającej na ustalenie tożsamości osób obdarowanych gadżetami reklamowymi?