Spis treści numeru:

Szanowni Państwo, Drodzy Czytelnicy,

z początkiem roku oddajemy w Państwa ręce nową rubrykę Poradnika Instytucji Kultury. Zawiera ona najnowsze orzeczenia sądowe i interpretacje podatkowe ważne z punktu widzenia działalności instytucji kultury oraz rozstrzygnięcia nadzorcze wojewodów dotyczące uchwał organizatorów samorządowych instytucji kultury w ich sprawach.

Przypominamy, że aktualności i nowości prawne — ukazujące się dotychczas na łamach papierowych wydań poradnika — są na bieżąco dostępne online.

Najnowsze orzecznictwo i interpretacje przepisów

 • Opłaty pobierane przez bibliotekę — ewidencja na kasie fiskalnej
 • Brak prawa odliczenia VAT — brak związku z czynnościami opodatkowanymi
 • Zleceniobiorca prowadzący działalność gospodarczą — instytucja kultury nie potrąca zaliczki na podatek dochodowy
 • Ulga na złe długi — nie zawsze stosuje się trzyletni okres od wystawienia faktury
 • Program teatralny przygotowany w związku z musicalem ze stawką 5% VAT
 • Organizator powinien szczegółowo określić w statucie źródła finansowania instytucji kultury
 • Uchwała rady gminy w sprawie wspólnego prowadzenia wskazanej instytucji kultury — istotne naruszenie prawa
 • Instytucja kultury nie może prowadzić działalności sportowej jako równoważnej z kulturalną

Finanse

 • @ Przychody i koszty w nocie podatkowej i CIT-8
 • @ Stworzenie rzeźby w księgach rachunkowych
 • @ Jak ująć w sprawozdaniu finansowym środki finansowe na zabezpieczenie należytego wykonania umowy?
 • @ Nocleg w podróży służbowej w księgach rachunkowych
 • @ Opłata za płatności kartą i dzierżawę terminala w księgach rachunkowych
 • @ Refundacja z urzędu pracy
 • @ Rozliczenie inwentaryzacji (skontrum) w księgach roku, którego dotyczy
 • @ Środek trwały otrzymany nieodpłatnie od organizatora
 • @ Refaktura mediów
 • @ Niewykonanie zaplanowanego remontu nie musi skutkować zwrotem dotacji podmiotowej
 • @ Dokumenty dla biegłego rewidenta — Tylko online

Podatki

 • @ Zajęcia taneczne i wynajem sali ośrodka kultury a obowiązek ewidencjonowania przy zastosowaniu kasy rejestrującej
 • @ Amortyzacja podatkowa i bilansowa w instytucji kultury
 • @ Wykazanie przychodów wolnych od podatku w zeznaniu CIT-8
 • @ Organizacja biletowanego balu karnawałowego a stawka VAT
 • @ Wartość sprzedaży dzieł sztuki w limicie 200 000 zł zwolnienia podmiotowego w VAT

Zarządzanie

 • Młodzież w instytucji kultury, czyli jak pracować z nastolatkami
 • @ Faworyzowanie pracownika

Pomysł na… kulturę

 • Ferie w Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy
 • Zielone sąsiedztwo
 • Sztuka na przystanku, ulicy, w przejściu podziemnym?
 • Dómek Szpeniolka
 • Zima w stoczni

Prawo/Statut

 • @ Standardy ochrony małoletnich wprowadzone tzw. ustawą Kamilka dotyczą także instytucji kultury
 • @ Powołanie na stanowisko dyrektora instytucji kultury bez opinii organizacji twórczych i związków zawodowych
 • @ Wynagrodzenie dyrektora jako pracownika artystycznego
 • @ Darowizna na rzecz wskazanej organizacji zamiast wynagrodzenia za spotkanie autorskie
 • @ Uprawnienia komisji rewizyjnej
 • @ Badania lekarskie pracowników używających samochody prywatne do celów służbowych

Prawo pracy

 • @ Pracownik instytucji kultury na pracy zdalnej
 • @ Dni wolne za przepracowane niedziele i święta po ustaniu powołania dyrektora instytucji kultury
 • @ Przerywany system czasu pracy z Kodeksu pracy a przerywany czas pracy z ustawy o działalności kulturalnej
 • @ Zakończenie powołania a zasiłek chorobowy
 • @ Odpowiedzialność kustosza za zbiory muzeum
 • @ Jak długo są ważne badania okresowe?
 • @ Wolne za pracę w sobotę w następnym okresie rozliczeniowym — Tylko online