Spis treści numeru:

Aktualności

 • Rocznice dotyczące trzech wielkich Polaków pod auspicjami UNESCO
 • Ruszył nowy projekt MKiDN — Kultura Dostępna
 • MKiDN sfinansuje dodatkowe lekcje muzealne
 • Trwa nabór do konkursu o Stypendium im. Albrechta Lemppa
 • Będzie łatwiej prowadzić prace konserwatorskie i badania przy zabytkach
 • Utracone dziedzictwo — pod tym hasłem odbędzie się tegoroczna edycja EDD w Polsce
 • Trzy budynki polskich instytucji kultury wśród 40 najlepszych w Europie

Nowości prawne

 • Określono gminy poszkodowane w wyniku powodzi z sierpnia 2014 r.
 • Teksty jednolite ustaw
 • Ustawa budżetowa na 2015 r.
 • Zwolnienie od podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych jako pomoc na kulturę
 • Umowa z Kajmanami w sprawie wymiany informacji podatkowej

Finanse

 • @ Darowizna dla muzeum
 • @ Refakturowanie usług za media na wykonawcę remontu budynku teatru
 • @ Dotacja celowa na remont muzeum
 • @ Wymiana monitora w zestawie komputerowym
 • @ Home banking w bibliotece
 • @ Dotacja na spłatę kredytu
 • @ Dotacja na zakup nowości wydawniczych z Biblioteki Narodowej

Podatki

 • @ Lekcje muzealne a VAT
 • @ Używanie samochodu służbowego w celach prywatnych
 • @ Kara umowna sfinansowana dotacją podmiotową
 • @ Działalność sportowa prowadzona przez instytucję kultury a zwolnienie od VAT
 • @ Odsetki za zwłokę od zaległości w podatkach i składkach ZUS

Zarządzanie

 • Archiwum społeczne ciekawą propozycją na zaangażowanie społeczności lokalnej w budowanie zasobów kultury
 • Samemu czy wspólnie? Z kim wprowadzać zmiany w instytucji kultury?
 • Telepraca w instytucji kultury — jak zarządzać zespołem w systemie pracy zdalnej?

Pomysł na… kulturę

 • Muzyka języka (angielskiego)
 • Kultura legalnie
 • Koleją po przygodę
 • Tajemniczy ogród w bibliotece
 • Środa kobiet. W teatrze

Prawo/Statut

 • Karta Dużej Rodziny także dla instytucji kultury
 • @ Ubytki w bibliotece
 • @ Dane osobowe pracowników i ich rodzin a kontrola organizatora
 • @ Szczegółowe zestawienie wydatków związanych z organizacją imprezy plenerowej na żądanie radnego
 • @ Wspomaganie działalności charytatywnej

Prawo pracy

 • @ Zwolnienie pracownika nadużywającego alkoholu — nie zawsze dyscyplinarnie
 • @ Do dodatku stażowego wlicza się tylko zakończone okresy zatrudnienia
 • @ Pracownik biblioteki radnym
 • @ Wynagrodzenie p.o. dyrektora instytucji kultury
 • @ Zmiana kierownika biblioteki