Spis treści numeru:

Aktualności

 • Patriotyzm jutra
 • Do końca marca br. trwają zgłoszenia do Stypendium im. Albrechta Lemppa
 • Upamiętnienie Gombrowicza w miasteczku pod Niceą
 • Państwowy Instytut Wydawniczy państwową instytucją kultury
 • Dzięki Fundacji PZU renesansowy rękopis Godzinek wrócił do Polski
 • Potrzeby szkoleniowe praktyków kultury na 2017 r.

Nowości prawne

 • Zmiany w wykazie bibliotek i organizacji działających na rzecz osób niewidomych
 • Nowe wzory oświadczeń podatkowych w PIT
 • Uznawanie kwalifikacji do wykonywania zawodu muzealnika
 • Europejski nakaz zabezpieczenia na rachunku bankowym
 • Ustawa budżetowa na 2017 r.
 • Jednolite teksty aktów prawnych
 • Nowe wzory pełnomocnictwa w sprawach podatkowych
 • Wznowienie postępowania cywilnego nie będzie możliwe po upływie 10 lat
 • Nowe Prawo oświatowe

Finanse

 • Instytucje kultury mogą już stosować uproszczone zasady rachunkowości w ewidencji umów leasingu
 • @ Inwestycja w obcym środku trwałym — wartość początkowa i ewidencja księgowa
 • @ Współprodukcja odcinków serialu telewizyjnego przeznaczonego do sprzedaży lub udostępniania
 • @ Dotacja z MKiDN na zakup środków trwałych i roboty budowlane
 • @ Współfinansowanie imprezy razem z organizatorem
 • @ Inwentaryzacja obcych środków trwałych

Podatki

 • Jak ustalić, od kiedy instytucja kultury ma obowiązek przesyłać JPK (ewidencje VAT)? — ważny komunikat Ministerstwa Finansów
 • @ JPK w ośrodku kultury podmiotowo zwolnionym z VAT
 • @ Odbiorca faktury związanej z refundacją zakupu okularów dla pracowników
 • @ Import usług z USA
 • @ Kasa fiskalna po przekroczeniu limitu sprzedaży 20 000 zł obowiązkowa w instytucji kultury

Zarządzanie

 • Zdrowie psychiczne pracowników instytucji — jak zauważać pierwsze niepokojące objawy?
 • Heteroseksualna Hanna — czyli jak poprowadzić zajęcia edukacyjne dla seniorów?

Pomysł na… kulturę

 • Muzeum domów dla… lalek
 • Czytanie obrazów
 • Wspólnie w stulecie urodzin
 • Na ratunek bibliotece
 • Copernicus College
 • Synapsy

Prawo/Statut

 • Przedłużanie pozwoleń czasowych na wywóz zabytków z Polski
 • @ Działalność o charakterze rekreacyjnym może być częścią działalności kulturalnej
 • @ Kto powinien figurować jako strona umowy zawieranej przez instytucję kultury?
 • @ Biblioteka może zbywać zużyty sprzęt zaliczony do środków trwałych
 • @ Zwolnienie z obowiązku posiadania zezwolenia na usunięcie drzew

Prawo pracy

 • Nowe zasady wypełniania świadectwa pracy
 • @ Polityka antymobbingowa w instytucji kultury
 • @ Dodatek specjalny za pracę w szczególnych warunkach