• Jaką stawkę VAT zastosować do zajęć organizowanych przez instytucję kultury, a które z nich mogą być zwolnione z VAT?
 • Jak rozliczyć podatkowo koszty używania samochodu osobowego wykorzystywanego w działalności instytucji kultury?
 • Jak ująć w księgach zapłatę za akredytację, jeśli instytucja nie otrzymała do tej pory faktury?
 • Jak ustalić czas pracy instruktorów na wyjazdowych warsztatach z dziećmi?
 • Jak ująć w księgach rachunkowych darowiznę polisy ubezpieczeniowej?
 • Jakie możliwości ma instytucja, gdy organizuje imprezę kulturalną o wartości powyżej 130 000 zł?
 • Czy refakturując koszty ubezpieczenia wystawy na inny podmiot, instytucja kultury powinna opodatkować je VAT, a jeśli tak, to z jaką stawką?
 • Jak zaksięgować fakturę za dostęp do publikacji elektronicznych?
 • Czy instytucja kultury może zrezygnować z dochodzenia od pracownika zwrotu nienależnie pobranego świadczenia urlopowego?
 • Czy w komisji konkursowej na dyrektora instytucji kultury może być protokolant?
 • Czy ten sam pracownik może mieć przyznane dwa dodatki specjalne?
 • Czy rok obrotowy i podatkowy instytucji kultury powinien być opisany w statucie?
 • Jak prawidłowo wprowadzić różne systemy czasu pracy w instytucji kultury?
 • W jakim zakresie główny księgowy odpowiada za inwentaryzację zbiorów muzealnych?