Spis treści numeru:

Szanowni Państwo, Drodzy Czytelnicy,

z początkiem roku oddajemy w Państwa ręce nową rubrykę Poradnika Instytucji Kultury. Zawiera ona najnowsze orzeczenia sądowe i interpretacje podatkowe ważne z punktu widzenia działalności instytucji kultury oraz rozstrzygnięcia nadzorcze wojewodów dotyczące uchwał organizatorów samorządowych instytucji kultury w ich sprawach.

Przypominamy, że aktualności i nowości prawne — ukazujące się dotychczas na łamach papierowych wydań poradnika — są na bieżąco dostępne online.

Najnowsze orzecznictwo i interpretacje przepisów

 • Odliczenie VAT przez gminę w przypadku przekazania środków trwałych instytucji kultury
 • Wstęp na zajęcia muzealne ze stawką 8% VAT
 • Fałszywe faktury wystawione przez pracownika z podaniem nazwy pracodawcy bez jego zgody i wiedzy
 • Zakup towarów i usług wykorzystywanych do działalności opodatkowanej i zwolnionej od VAT — odliczenie VAT według proporcji
 • Wydatki służące wyłącznie nieodpłatnej działalności kulturalnej wykluczają odliczenie VAT
 • Korekta wykazanego wcześniej importu usług przy braku faktury korygującej
 • Statut instytucji kultury powinien wskazywać sposób powołania dyrektora
 • Rada gminy nie może zobowiązać dyrektora instytucji kultury do przedłożenia jej sprawozdania z wykonania planu finansowego

Finanse

 • @ Środki trwałe w polityce rachunkowości
 • @ Wkład własny do Krajowego Funduszu Szkoleniowego z dotacji podmiotowej
 • @ Rozliczenie dotacji celowej i ujęcie w księgach zakupionego z niej środka trwałego — brutto czy netto?
 • @ Refundacja z urzędu pracy
 • @ Finansowanie wydatków sztabu WOŚP w instytucji kultury
 • @ Remont czy modernizacja
 • @ Korekta wartości mienia wydzielonego
 • @ Pokrycie straty
 • @ Zamknięcie roku z zyskiem a środki na rachunku bankowym
 • @ Korekta odpisu na ZFŚS za ubiegły rok — Tylko online

Podatki

 • @ Odliczenie VAT od ładowarki umieszczonej na dziedzińcu muzeum
 • @ Koszty wyjazdów zleceniobiorcy
 • @ Darowizny i odszkodowania a limit zwolnienia podmiotowego w VAT
 • @ Czesne za udział w uniwersytecie trzeciego wieku
 • @ Umowa do wystawianej faktury
 • @ Nieodpłatne przekazanie gadżetów reklamowych — obowiązek sporządzenia ewidencji przekazań — Tylko online

Zarządzanie

 • Zrozumieć, kto nas odwiedza… O segmentacji odbiorców instytucji kultury
 • Spotkania i prezentacje — jak sprawnie przedstawiać swoje pomysły przed kolegami z innych zespołów lub instytucji

Pomysł na… kulturę

 • Twórcze naprawianie
 • Innowacje społeczne dla seniorów
 • #DOBRYhasztag, czyli walka z hejtem
 • Rodzinne muzykowanie
 • Szybka randka… w bibliotece?

Prawo/Statut

 • @ Obowiązki pracodawcy w związku z zatrudnianiem osób mających kontakt z małoletnimi — tzw. ustawa Kamilka
 • @ Zastępca dyrektora i główny księgowy w jednej osobie
 • @ Trasa podróży służbowej pracownika — obliczanie przejechanych kilometrów
 • @ Kierownik biblioteki funkcjonującej w strukturze ośrodka kultury
 • @ Zakup wina na potrzeby galerii sztuki

Prawo pracy

 • @ Szkolenie BHP dla bibliotekarzy
 • @ Praca w soboty w bibliotece
 • @ Wysokość premii w regulaminie wynagradzania
 • @ Wczasy pod gruszą a zatrudnienie na część etatu u dwóch pracodawców
 • @ Urlop na godziny
 • @ Tygodniowe odpoczynki a zmiana okresu rozliczeniowego
 • @ Akta osobowe dyrektora instytucji kultury