Do sprzedaży trafił kwietniowy numer miesięcznika „Poradnik Instytucji Kultury”.

Od tego wydania Poradnika poszczególne pytania od Czytelników zostały włączone do odpowiednich działów tematycznych. W wydaniu online zaznaczane będą symbolem @.

Spis treści numeru:

Aktualności

 • Rusza nabór wniosków dla instytucji kultury w ramach XI Priorytetu „Kultura i dziedzictwo kulturowe” Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”
 • UE dofinansuje Europejskie Centrum Solidarności
 • Teatr Stary w Lublinie już działa

Nowości prawne

 • Konwencja z Grenady już obowiązuje Polskę
 • Nowy regulamin KRB
 • Kultura w wojsku
 • Kto będzie kontrolował podatników z Mazowsza?
 • Elektroniczny rejestr to norma

Finanse

 • Dotacje i inne źródła przychodów w sprawozdaniu finansowym
 • Likwidacja środków trwałych w księgach rachunkowych instytucji kultury
 • @ Rażąco niska dotacja od organizatora
 • @ Ewidencja księgowa środków pieniężnych otrzymanych na zakup środka trwałego przed i po nowelizacji ustawy o działalności kulturalnej
 • @ Samochód osobowy jako darowizna dla instytucji kultury
 • @ Wynagrodzenie osób zatrudnionych specjalnie do remontu a wydatki strukturalne

Podatki

 • Usługi najmu a koszty mediów w instytucjach kultury
 • Urzędnicy muszą założyć metrykę sprawy
 • @ Koszty poniesione przez współorganizatora koncertu
 • @ Usługi sportowe i kulturalne
 • @ Wpłaty na PFRON finansowane z dotacji
 • @ Sprzedaż biletów przez Internet a kasa fiskalna

Zarządzanie

 • Jak powinno wyglądać miejsce przyjmowania zwiedzających lub odbiorców w instytucjach kultury
 • Czego nie umieszczać w ogłoszeniu o pracę w instytucji kultury?

Pomysł na… kulturę

 • Antywalentynki
 • Konkurs na blogera Teatru 6. piętro
 • Rewitalizacja obiektu poprzemysłowego
 • Odczyty
 • XIII Ogólnopolski Festiwal ewentualnych Talentów Aktorskich FeTA
 • Detektyw w Zachęcie

Prawo/Statut

 • Wzorcowy statut biblioteki publicznej po nowelizacji przepisów
 • Prawa autorskie pracowników instytucji kultury
 • @ Biblioteka bez uchwały organizatora

Prawo pracy

 • Instruktorzy na etacie w instytucjach kultury
 • Jak bezpiecznie zmienić umowę o pracę z powodu zmiany miejsca pracy?
 • @ Przyczyna wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony
 • @ Nagana a prawo do nagrody dla dyrektora
 • @ Nagroda jubileuszowa w bibliotece