• Czy dyrektorowi instytucji kultury przysługuje dzień wolny za pracę w niedzielę?
 • Czy nieodpłatne użytkowanie lokali, w których instytucja prowadzi działalność statutową, podlega opodatkowaniu? Jeśli tak, to jak ten przychód wykazać w CIT-8?
 • Czy w związku z organizacją wycieczki przez bibliotekę, jej pracownicy biblioteki muszą mieć ukończone kursy (opiekuna, kierownika wycieczki), jak to ma miejsce w przypadku wycieczek szkolnych?
 • Jak rozliczyć darowiznę oprogramowania wycenionego w walucie obcej?
 • Czy wykupienie abonamentu do wersji online Poradnika Instytucji Kultury jest wydatkiem strukturalnym?
 • Jak wykazać WNT w deklaracji VAT-7 i jakie inne dokumenty trzeba przygotować dla właściwego udokumentowania WNT?
 • Jak zaksięgować rozliczany w euro zakup zagranicznych publikacji dla funkcjonującego w instytucji działu historii i tradycji miasta?
 • Czy jeden wolny etat można podzielić pomiędzy dwóch zatrudnionych na zastępstwo pracowników biblioteki?
 • Kiedy organizator ma obowiązek zasięgania opinii stowarzyszeń zawodowych i twórczych w sprawie odwoływania i powoływania dyrektorów?
 • Czy dyrektor instytucji może zwolnić zastępcę, którego zgodnie ze statutem powołał wójt w drodze zarządzenia?
 • Czy organizator może przekazać funkcjonującemu przy instytucji stowarzyszeniu zbiornik wodny?
 • Czy dyrektor małej instytucji, jako jedyna osoba uprawniona do jej reprezentowania na zewnątrz zgodnie ze statutem, może, przebywając na zwolnieniu lekarskim, zatwierdzać m.in. dokumenty do wypłaty czy przelewy?