• Jak ująć zwrot wydatków na realizację projektu w zeznaniu CIT-8?
 • Jak rozliczyć podatkowo umowę o dzieło zawartą z niemieckim rezydentem podatkowym?
 • Po czyjej stronie leży obowiązek sfinansowania badań epidemiologiczno-sanitarnych zleceniobiorcy?
 • Jaka jest stawka amortyzacyjna dla zewnętrznego systemu wystawienniczego o wartości powyżej 10 000 zł?
 • Jak ująć w księgach rachunkowych dotację celową na produkcję filmu?
 • Czy pracownicy niemerytoryczni w muzeum mogą być uznani za pracowników samorządowych?
 • Czy z pisarzem zaproszonym na spotkanie autorskie z czytelnikami, na które autor przygotował własny scenariusz i według niego przeprowadzi spotkanie, można podpisać umowę o dzieło czy musi to być umowa-zlecenie?
 • Czy kilka lat od powołania dyrektor powinien przyjąć od wójta zakres obowiązków i czy ten dokument jest w ogóle potrzebny?
 • Czy organizując w ferie bal karnawałowy dla dzieci biblioteka publiczna może wynająć animatora kultury do przeprowadzenia zabawy?
 • Czy instytucje kultury powinny od stycznia 2019 r. odprowadzać składki na fundusz solidarnościowy i w jakim procencie?
 • Czy instytucja kultury może zamieścić ogłoszenie o sprzedaży środka trwałego (samochód) na portalach sprzedażowych, takich jak np. OLX?
 • Czy dyrektor instytucji kultury powinien sprawdzać w Rejestrze Przestępców na Tle Seksualnym już zatrudnionych pracowników?
 • Jakie dokumenty powinno mieć muzeum funkcjonujące w ramach ośrodka kultury, aby zgodnie z prawem pozyskiwać i eksponować zabytki, które chcą przekazać prywatni kolekcjonerzy czy organizacje?
 • Czy z ZFŚS można sfinansować wyjazd do teatru dla pracowników instytucji kultury? Jak w takim przypadku rozliczyć koszty transportu?
 • Jakie powinny być zadania komisji inwentaryzacyjnej i komisji spisowych? Czy obydwie komisje muszą być powołane przy przeprowadzeniu inwentaryzacji?