Spis treści numeru:

Aktualności

 • Nabór do krajowych eliminacji 2. Międzynarodowego Konkursu Muzyki Polskiej im. Stanisława Moniuszki 2021
 • Konkurs literacki — Planeta Izabelin
 • Do końca kwietnia można zgłaszać książki do tegorocznej edycji Nagrody Conrada

Nowości prawne

 • Jednolite teksty aktów prawnych
 • Rządowy Program Rezerw Strategicznych
 • Przedłużenie przekazania zaliczek na podatek dochodowy od wynagrodzeń
 • Kwoty najniższych rent z tytułu niezdolności do pracy i emerytur
 • Jednorazowe odszkodowania z tytułu wypadków przy pracy i choroby zawodowej
 • Strategia na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami 2021–2030
 • Opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny
 • Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na 2021 r.
 • Nowe wzory formularzy CIT
 • Nowe formularze deklaracji PIT dla płatników
 • Wsparcie uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19
 • Zmiana Programu wieloletniego Budowa Muzeum Historii Polski w Warszawie
 • Doręczenia elektroniczne

Finanse

 • @ Zwrot niewykorzystanej dotacji w planie finansowym i księgach rachunkowych
 • @ Nieodpłatne nabycie autorskich praw majątkowych
 • @ Najem pomieszczeń a opłaty za media
 • @ Kwalifikacja i ewidencja zakupu sceny mobilnej
 • @ Wymiana uszkodzonych monitorów
 • @ Likwidacja muzealiów
 • @ Nieodpłatne otrzymanie dzieła sztuki
 • @ Podwyższenie opłaty za użytkowanie wieczyste a wartość początkowa prawa użytkowania wieczystego gruntu
 • @ Środki w drodze w sprawozdaniu Rb-N
 • @ Czy karty biblioteczne są drukami ścisłego zarachowania?

Podatki

 • Pakiet SLIM VAT — istotne zmiany w fakturach korygujących in minusin plus
 • @ Stawka VAT na warsztaty online
 • @ Nieodpłatne udostępnienie wizerunku muzealiów a VAT
 • @ Odliczenie VAT od kosztów odpłatnej wystawy
 • @ Zwolnienie z opłaty za wstęp do muzeum

Zarządzanie

 • Instytucja kultury jako internetowy celebryta
 • Pod okiem kamery, czyli jak przygotować dobry film

Pomysł na… kulturę

 • Lokalna siła
 • Na tropie warszawskich zwierząt
 • Zaangażowanie społeczne
 • LABiB
 • Premiera od kulis
 • #zoom na muzeum
 • Usłyszeć swój tekst

Prawo/Statut

 • @ Zlecanie zadań do realizacji przez organizatora
 • @ Dyrektor jako ekspert w grancie otrzymanym przez instytucję
 • @ Odtwarzanie muzyki na imprezach organizowanych przez instytucję kultury
 • @ Zbycie inwestycji przez instytucję kultury bez przetargu
 • @ Pełnomocnictwo dla głównego księgowego

Prawo pracy

 • @ Tydzień i doba pracownicza oraz obowiązkowe odpoczynki w pytaniach i odpowiedziach
 • @ Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nieobecnej pracownicy
 • @ Wolne z tytułu opieki nad zdrowym dzieckiem w dwóch miejscach pracy
 • @ Cofnięcie dodatku specjalnego za czas postoju
 • @ Nieokreślony czas postoju
 • @ Przerwy pomiędzy okresami zasiłkowymi