• Czy instytucja kultury może udzielić dotacji celowej innym instytucjom kultury i organizacjom pozarządowym?
 • Jakie obowiązki ma instytucja kultury, jeśli jej pracownik zgłosił się do terytorialnej służby wojskowej?
 • Z jakich środków sfinansować modernizację programu funkcjonalno-użytkowego?
 • Jeśli wbrew obowiązkowi biblioteka publiczna nigdy nie sporządzała sprawozdania z zamówień publicznych, to czy należy za wcześniejsze lata uzupełnić takie sprawozdania? Jeśli tak, to za ile lat wstecz i jak je przekazać?
 • Jak ująć w księgach rachunkowych darowiznę polisy ubezpieczeniowej?
 • Czy połączenie instytucji kultury stanowi podstawę do odwołania dotychczasowych dyrektorów instytucji kultury?
 • Jaką stawkę VAT zastosować do organizowanych przez instytucję półkolonii?
 • Czy dyrektor instytucji kultury może podnosić swoje kwalifikacje zawodowe poprzez uczestnictwo w rocznym kursie języka angielskiego? Kto powinien podjąć o tym decyzję?
 • Czy remont instytucji można sfinansować ze środków własnych?
 • Czy wystawienie w styczniu 2024 r. refaktury za media za cały 2023 rok wchodzi do limitu zwolnienia podmiotowego z VAT za 2023 rok czy za kolejny?
 • Jak ująć w JPK_VAT zwolnione z VAT opłaty pobierane za nauczanie języków obcych?
 • Czy instytucja kultury, która wypłaca szkole nagrodę w konkursie, powinna pobrać podatek dochodowy?
 • Czy do zakresu obowiązków instruktora kultury można dodać obowiązki związane z pracą w filii biblioteki?
 • Jakie konsekwencje podatkowe rodzi po stronie instytucji kultury najem sali w zabytkowym budynku?