Spis treści numeru:

Szanowni Państwo, Drodzy Czytelnicy,

z początkiem roku oddajemy w Państwa ręce nową rubrykę Poradnika Instytucji Kultury. Zawiera ona najnowsze orzeczenia sądowe i interpretacje podatkowe ważne z punktu widzenia działalności instytucji kultury oraz rozstrzygnięcia nadzorcze wojewodów dotyczące uchwał organizatorów samorządowych instytucji kultury w ich sprawach.

Przypominamy, że aktualności i nowości prawne — ukazujące się dotychczas na łamach papierowych wydań poradnika — są na bieżąco dostępne online.

Najnowsze orzecznictwo i interpretacje przepisów

 • Zapewnienie pracownikom delegowanym usług zakwaterowania i podróży — nowa linia orzecznicza NSA
 • Prawo do złożenia korekt zeznań dla zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów
 • Wykonywanie kostiumów dla celów kulturalnych a zwolnienie od VAT
 • Prawo do odliczenia VAT z faktur otrzymanych przed rejestracją jako podatnik VAT czynny
 • Zwolnienie od VAT opłat konferencyjnych
 • Dokonywanie wydatków na budowę parkingów na gruntach niebędących własnością gminy

Finanse

 • @ Darowane książki w księgach rachunkowych i planie finansowym biblioteki
 • @ Komisyjna kontrola zgodności wpisów dokumentacji ewidencyjnej ze stanem faktycznym zbiorów a odpowiedzialność głównego księgowego za inwentaryzację muzeum
 • @ Brak faktury a koszty bilansowe
 • @ Zatwierdzenie sprawozdania finansowego połączonych instytucji
 • @ Prowadzenie magazynu przez instytucję kultury
 • @ Konto księgowe związane z kosztami imprez kulturalnych
 • @ Jak zaksięgować fakturę za dostęp do publikacji elektronicznych?
 • @ Obiektyw do aparatu fotograficznego może być odrębnym środkiem trwałym
 • @ Zakup oprogramowania wspomagającego pracę muzeum
 • @ Inwestycje w obcym środku trwałym
 • @ Regulamin używania służbowych kart płatniczych narzucony przez organizatora — Tylko online

Podatki

 • @ Stawka VAT na zajęcia instytucji kultury
 • @ Refakturowanie usług zwolnionych przedmiotowo z VAT
 • @ Rozliczenie kosztów używania samochodu osobowego wykorzystywanego w działalności instytucji kultury
 • @ Zakup napojów na potrzeby instytucji kultury
 • @ JPK_VAT a faktury wystawiane odręcznie

Zarządzanie

 • Kulturalnie o ekologii
 • Odpowiedzialność i podejmowanie decyzji przez pracowników

Pomysł na… kulturę

 • Pomiędzy sztuką, architekturą a inwestycją
 • Miejskie Zioła
 • Schronisko dla roślin
 • Dotyk sztuki
 • WyspArt

Prawo/Statut

 • @ Określenie roku obrotowego i roku podatkowego w statucie instytucji kultury
 • @ Udostępnianie pomieszczeń instytucji kultury na agitację wyborczą
 • @ Audytor wewnętrzny od organizatora
 • @ Protokolant w obsłudze komisji w konkursie na dyrektora instytucji kultury
 • @ Organizacja imprezy kulturalnej o wartości ponad 130 000 zł

Prawo pracy

 • @ Podwyżka dla pracownicy powracającej z urlopów związanych z rodzicielstwem
 • @ Czas pracy osoby z niepełnosprawnością
 • @ Zmiana minimalnego wynagrodzenia a podstawa wymiaru zasiłku chorobowego
 • @ Czy pracownikowi instytucji kultury można przyznać dwa dodatki specjalne?
 • @ Zwrot nienależnego pracownikowi świadczenia urlopowego
 • @ Czas pracy na warsztatach
 • @ Wprowadzenie różnych systemów czasu pracy
 • @ Zwiększenie funduszu nagród — Tylko online