• Czy udzielanie przez organizatora dwóch osobnych dotacji dla jednej instytucji kultury, w skład której wchodzi biblioteka, jest prawidłowe?
  • Jak ująć w planie finansowym domu kultury dotację celową na wydatki inwestycyjne?
  • Które wydatki na imprezy kulturalne można zaliczyć do wydatków strukturalnych?
  • Jak prawidłowo ustalić grafiki czasu pracy pracowników zatrudnionych na cały etat w bibliotece?
  • Czy osoba wskazana przez dyrektora jako zastępująca go podczas nieobecności musi składać oświadczenie majątkowe?
  • Na jakie przepisy się powołać, gdy instytucja z przyczyn finansowych musi obniżyć etat tylko niektórym pracownikom?
  • Czy biblioteka zatrudniająca ponad 70 osób może wypłacać pracownikom świadczenia urlopowe?
  • Czy po 1 kwietnia 2014 r. można odliczać VAT od wydatków związanych z eksploatacją samochodu muzeum?
  • Dlaczego warto założyć stronę BIP instytucji kultury w Scentralizowanym Systemie Dostępu do Informacji Publicznej?
  • Czy instytucja kultury mimo niezmiennej dotacji od organizatora ma obowiązek waloryzować wynagrodzenia co roku?
  • Jak ująć w księgach i rozliczać dotację celową stanowiącą dopłatę do ceny biletu?