Spis treści numeru:

Aktualności

 • Będą zmiany w ustawie o działalności kulturalnej i ustawie o muzeach
 • Do 9 maja br. trwa nabór wniosków do programu dotacyjnego „Ojczysty — dodaj do ulubionych”
 • Do 15 maja można składać aplikacje do Wyszehradzkiej Akademii Zarządzania Kulturą
 • Piąta edycja Warszawskich Targów Książki odbędzie się na Stadionie Narodowym

Nowości prawne

 • Tekst jednolity rozporządzenia w sprawie renowacji zabytków
 • Przepisy dotyczące miesięcznego dofinansowania pracowników niepełnosprawnych obowiązują do 31 grudnia 2014 r.
 • Przepisy o VAT dotyczące samochodów osobowych
 • Nadawcze skrzynki pocztowe
 • Udzielanie zamówień na dostawy lub usługi z zakresu działalności kulturalnej
 • Można składać zażalenie dotyczące zwrotu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej z urzędu

Finanse

 • @ Tworzenie rezerwy czy koszty działalności bieżącej?
 • @ Decyzja o umorzeniu podatku od nieruchomości w księgach rachunkowych
 • @ Dopłacanie do nierentownych zajęć
 • @ Bezpłatna dzierżawa lokalu instytucji kultury
 • @ Denominacja zbiorów bibliotecznych w muzeum
 • @ Dotacja celowa w CIT-8
 • @ Rozliczenie kasowe dotacji podmiotowej — kwota brutto czy netto?
 • @ Wycena odnalezionych obrazów

Podatki

 • Korekta zeznania CIT-8
 • @ Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych wykorzystywanych dla celów statutowych
 • @ Sprzedaż towaru używanego po nowelizacji ustawy o VAT
 • @ Najem domków dla letników a stawka VAT

Zarządzanie

 • Mierzenie kultury
 • Plusy i minusy utworzenia organizacji pozarządowej w instytucji kultury
 • Kondolencje, życzenia imieninowe czy ślubne, czyli jak zachować się z klasą w przypadku radosnych i smutnych wydarzeń w życiu pracownika?

Pomysł na… kulturę

 • Galeria Arsenał
 • Niezwykłe zbiory biblioteki
 • Tłum mecenasów

Prawo/Statut

 • Współorganizowanie przedsięwzięć kulturalnych
 • @ Teren działania instytucji kultury w statucie
 • @ Pełnomocnictwo dla zastępcy dyrektora a podpis pod sprawozdaniami Rb-N i Rb-Z
 • @ Organizacja wycieczek dla mieszkańców miasta i gminy
 • @ Wypłata zapomogi przy braku funduszu socjalnego

Prawo pracy

 • Jak obliczyć podstawę wynagrodzenia chorobowego pracownika instytucji kultury, któremu należy się premia?
 • @ Zasiłek dla bezrobotnych zaliczany do stażu pracy
 • @ Zakończenie umowy na zastępstwo a powrót do pracy po macierzyńskim na niepełny etat