Spis treści numeru:

Aktualności

 • Jeszcze tylko do 10 maja br. biblioteki mogą się zgłaszać do III edycji programu „mPotęga”
 • Aplikacje w konkursie EIFL-PLIP dla bibliotek do 15 maja
 • Trwa nabór w Priorytecie Literatura
 • Wybieramy Najlepszą Polską Książkę dla Dzieci
 • Jest raport z badań czytelnictwa za 2015 r.
 • MKiDN i Miasto Wrocław poprowadzą wspólnie Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”

Nowości prawne

 • Jednolite teksty ustaw
 • Zmiany w wykazie budynków przeznaczonych do prowadzenia działalności kulturalnej
 • Zniesiono Komisję Kodyfikacji Prawa Budowlanego
 • Senat RP objął opieką Polonię i Polaków za granicą
 • Praktyka zawodowa konserwatorów zabytków
 • Nowe wzory formularzy PIT
 • Zmiany w sprawozdawczości budżetowej w związku z wprowadzeniem obsługi instytucji kultury przez samorządy
 • Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży
 • Upoważnienie dla Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków do uznawania kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych uchylone
 • Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Finanse

 • @ Nie można zwiększyć funduszu instytucji kultury
 • @ Nie można wykorzystać dotacji celowej na inny cel niż została udzielona
 • @ Sprzedaż książek w instytucji kultury
 • @ Finansowanie zakupu towarów do prowadzonego punktu handlowego
 • @ Sprzedaż materiałów bezpośrednio odpisanych w koszty
 • @ Zakup niskocennych środków trwałych z dotacji celowej
 • @ Zakup środków trwałych z dotacji podmiotowej i ze środków własnych po zmianie przepisów
 • @ Zwrot zapłaty — reklamacja
 • @ Zysk za 2015 r. w sprawozdaniu finansowym

Podatki

 • @ Składniki majątku służące wyłącznie działalności statutowej nie podlegają amortyzacji podatkowej
 • @ Impreza ze sponsorem — czy można odliczyć cały VAT?
 • @ Czy biblioteka powinna rozliczać VAT z gminą jako jeden podatnik?
 • @ Dokształcanie pracownika — zwolnione od podatku i składek tylko po spełnieniu określonych warunków

Zarządzanie

 • Spacery z kulturą
 • Instytucja kultury jako pracodawca — jak zarządzać jej wizerunkiem w sieci?

Pomysł na… kulturę

 • Klimatyczna, czyli kawiarnia społeczna w Boguchwale
 • Czytam książki — ale jazda!
 • Siostra i cień
 • Miasto i muzeum

Prawo/Statut

 • Nowe zasady organizowania wypoczynku dzieci i młodzieży
 • @ Przekazanie danych teleadresowych komorników prowadzących postępowanie egzekucyjne
 • @ Opłaty związane z wyświetlaniem filmu w bibliotece
 • @ Stawki w umowach z ZAiKS nie podlegają negocjacji

Prawo pracy

 • @ Dodatek specjalny i dodatek funkcyjny w instytucji kultury
 • @ Nagroda roczna dla głównego księgowego — liczy się zajmowanie stanowiska przez cały rok
 • @ Dofinansowanie do wynagrodzenia osób niepełnosprawnych
 • @ Dni wolne od pracy w regulaminie pracy albo zarządzeniu dyrektora
 • @ Umów na okres próbny nie wlicza się do limitu umów na czas określony
 • @ Zatrudnienie na niższym stanowisku