Spis treści numeru:

Aktualności

 • (Do)wolność czytania, czyli Tydzień bibliotek 2018
 • The challenges of World Heritage recovery. International conference on reconstruction
 • Trwa nabór do letniego szkolenia o zarządzaniu miejscami wpisanymi na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO
 • Konkurs dla szkół podstawowych w całej Polsce „Do Hymnu!”
 • Re-writing dance modernism
 • Trwa nabór w programie Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury

Nowości prawne

 • Jednolite teksty aktów prawnych
 • Pełnomocnik Rządu do spraw Cyberbezpieczeństwa
 • Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką
 • Kodeks przedsiębiorcy
 • Przepisy dotyczące dyrektorów szkół artystycznych
 • Wersja elektroniczna dokumentów związanych z ewidencją ludności
 • Oświadczenie o spełnianiu warunków do korzystania ze zwolnień z opłat abonamentowych
 • Zwolnienie osób niepełnosprawnych z opłat za egzamin na prawo jazdy
 • Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

Finanse

 • @ Dotacja celowa na inwestycje
 • @ Wpływ podziału muzeum na sprawozdanie finansowe
 • @ Zakup muzealiów z dotacji podmiotowej
 • @ Nabycie praw autorskich w bibliotece
 • @ Ewidencja dofinansowania do imprezy w euro
 • @ Roczna korekta VAT
 • @ Środek trwały powstały w wyniku umowy o dzieło
 • @ Udokumentowanie zwrotu kosztów
 • @ Dotacja podmiotowa a pokrycie amortyzacji

Podatki

 • @ Wydatkowanie dochodu przeznaczonego na cele statutowe objęte zwolnieniem
 • @ Dwa programy do fakturowania
 • @ Jaki współczynnik do wydatków ogólnych?
 • @ Wydatki sfinansowane z dotacji podmiotowej
 • @ I prewspółczynnik, i proporcję można zaokrąglić

Zarządzanie

 • Jak się przygotować do wprowadzenia RODO w instytucji kultury?
 • Dostosuj się! Instytucje kultury naprawdę dla wszystkich?

Pomysł na… kulturę

 • Rezydencje artystyczne w Muzeum Śląskim
 • Extravaganza
 • Mieć pomysł na kulturę
 • Niewidzialna wystawa
 • Bajki na kliszy

Prawo/Statut

 • @ Przeprowadzenie warsztatów: dzieło czy umowa-zlecenie?
 • @ Inwestycja budowlana na gruncie przekazanym instytucji przez użytkownika wieczystego
 • @ Bal charytatywny
 • @ Rozliczenie przygotowania rzeźby jako pracy konkursowej

Prawo pracy

 • @ Rozwiązanie umowy o pracę z pracownikiem niezdolnym do pracy
 • @ Opieka nad chorym członkiem rodziny
 • @ Kiedy objąć pracowników ruchomym czasem pracy?
 • @ Czas pracy kinooperatora
 • @ Wycieczka dla pracowników sfinansowana z ZFŚS
 • @ Premia regulaminowa
 • @ Zmiana godzin pracy pracownika