Spis treści numeru:

Aktualności

 • 400 mln zł na digitalizację kultury
 • Rusza III edycja ogólnopolskiego konkursu fotograficznego Kreatywna kultura
 • Spektakl za 250 groszy
 • Dodatkowe środki na ukończenie budowy Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku
 • Senat uczcił 100. rocznicę urodzin Tadeusza Kantora

Nowości prawne

 • Wzory formularzy sprawozdawczych
 • Teksty jednolite ustaw
 • Wykaz krajów prowadzących szkodliwą konkurencję w zakresie podatku dochodowego
 • Nowy podział środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013
 • Zmiany w zakresie świadectw, dyplomów i druków szkół i placówek artystycznych
 • Postępowanie z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną
 • Nowe zasady liczenia proporcji w VAT

Finanse

 • @ Wydatki strukturalne w pytaniach i odpowiedziach
 • @ Niezatwierdzone sprawozdanie instytucji kultury
 • @ Ujemny wynik finansowy a środki obrotowe
 • @ Darowizna zbiorów bibliotecznych
 • @ Wypracowanie odsetek od kwoty zabezpieczenia jest w gestii instytucji kultury

Podatki

 • @ Nabywanie obrazów i rękodzieła od twórców ludowych w instytucji kultury
 • @ Zakup dzieł sztuki a podatek od czynności cywilnoprawnych
 • @ Przekazanie sfinansowanego dotacją środka trwałego do bezpłatnego korzystania osobom trzecim a VAT
 • @ Moment wystawienia faktury od zaliczki
 • @ Wydatki związane z Kartą Dużej Rodziny
 • @ Tylko faktycznie otrzymane odsetki są przychodem instytucji kultury

Zarządzanie

 • Jak zorganizować niskobudżetowe działania edukacyjne?
 • Oferta dla osób dorosłych w instytucji kultury
 • Jak zbudować efektywny zespół w instytucji kultury?

Pomysł na… kulturę

 • Co ma wspólnego grządka i instytucja kultury?
 • Teatralny Dziedziniec Pogan
 • Muzeum Mojego Podwórka
 • Noc bibliotek
 • Teatralne Podwórko

Prawo/Statut

 • Administrator Bezpieczeństwa Informacji w instytucji kultury — obowiązek czy możliwość?
 • @ Potwierdzenie należytego wykonania usług po zmianie wspólników w spółce cywilnej
 • @ Dyrektor składa oświadczenie majątkowe w dniu odwołania ze stanowiska
 • @ Czy organizator może zmusić pracownika instytucji kultury do pełnienia funkcji dyrektora?
 • @ Informacja na temat sprzedanych składników majątku

Prawo pracy

 • @ Pracownik w okresie ochrony przedemerytalnej
 • @ Badania wstępne na nowych zasadach
 • @ Okulary korygujące wzrok dla dyrektora
 • @ Wypowiedzenie zmieniające — jak je uzasadnić, aby czuć się bezpiecznie?
 • @ Rozbicie wolnego etatu na dwóch pracowników na umowę na zastępstwo
 • @ Święto w niedzielę nie obniża wymiaru czasu pracy